ธรรมะ พระจันทร์ยิ้ม

เขียนเมื่อ : วันอังคาร ที่ 16 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560 | อ่านแล้ว : 900 ครั้ง

มหาชนนักขอ


อ.อัจฉราวดี วงศ์สกล กล่าว "หยุดเถิด ชาวพุทธขี้ขอ หากท่านคิดจะถือพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งตลอดชีวิตแล้ว โปรดรำลึกไว้เสมอว่า สิ่งที่พระพุทธองค์ทรงสอนคือ “ทุกอย่างเกิดแต่เหตุ”
กลับมาพิจารณาคำสอนนี้ให้ดี และเชื่อมั่นในการกระทำของตนเองสักครั้ง ลองหยุดตระเวนไหว้พระขอพร หยอดตู้ทำบุญ ที่หวังผลร้อยเท่าพันเท่า แล้วหันมาพิจารณาตนเองว่า ชีวิตที่ผ่านไปแต่ละวัน ท่านได้ทำความดีอะไรบ้างหรือไม่ หรือมัวแต่ก้มหน้าทำมาหากิน หาเงินมาเพื่อเลี้ยงชีวิต และบรรดาบ่วงทั้งหลายจนตายจากกันไปข้างหนึ่ง เมื่อไปวัดก้มลงกราบพระ ตั้งจิตอธิษฐานงดประกอบกรรมชั่วทั้งปวง อย่างน้อยที่สุด เริ่มที่ศีลห้าข้อ ขอรักษาให้บริบูรณ์ สุดท้าย หนทางแห่งการพ้นทุกข์ฝึกชำระจิตให้บริสุทธิ์จากกิเลสทั้งปวง แบ่งเวลาชีวิตมาทำหน้าที่ที่สำคัญที่สุด โปรดทราบว่าเป้าหมายสูงสุดของการได้อัตภาพความเป็นมนุษย์มิใช่การเป็นคนสวยที่สุดในโลก การเป็นคนรวยที่สุดในโลก หรือแม้แต่การมีอายุยืนยาวที่สุดในโลก แต่เป้าหมายสูงสุดของการได้อัตภาพความเป็นมนุษย์นั้น คือ “การได้เข้าถึงซึ่งพระนิพพาน”

อย่าให้แนวทางแห่งธรรมแท้ ถูกปกปิดด้วยความโลภโมโทสันของกิเลส อย่ายอม อย่าถูกหลอก อย่าเป็นผู้รู้แต่ขอ แต่จงเป็นผู้รู้แจ้ง ตามทางที่พระพุทธองค์ทรงประกาศไว้โดยทั่วกันเถิด..

ขอบคุณข้อมูลจาก : อาจารย์อัจฉราวดี วงศ์สกล วิปัสสนาจารย์สายเตโชวิปัสสนา