ธรรมะ พระจันทร์ยิ้ม

เขียนเมื่อ : วันศุกร์ ที่ 9 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560 | อ่านแล้ว : 2,404 ครั้ง

กรรมจากการเป็นชู้


คนที่เขาเข้ามายุ่งเกี่ยวกับเรื่องในครอบครัวผู้อื่น ทำให้ครอบครัวผู้อื่นแตกแยกทะเลาะเบาะแว้งกัน รวมถึงมีปัญหาและมีความเดือดร้อนต่าง ๆ ตามมา ทั้ง ๆ ที่รู้ก็ยังมีเจตนาที่จะกระทำกรรมที่ไม่ดีนั้นต่อไป เขาหรือเธอคนนั้นก็จะได้รับผลกรรมในลักษณะเดียวกันตอบกลับมาไม่ช้าก็เร็ว ส่วนใหญ่ก็จะส่งผลในชาติปัจจุบันนี้ ยิ่งครอบครัวที่เขาหรือเธอเข้าไปยุ่งเกี่ยวเดือดร้อนมากเท่าไหร่ผลกรรมก็จะยิ่งตอบสนองกลับมารุนแรงตามไปด้วย

ส่วนผลกรรมที่เกิดจากการล่วงละเมิดศีลข้อนี้ในชาติถัด ๆ ไปนั้น ขอยกตัวอย่างอดีตชาติของพระอานนท์มาเล่าประกอบ เพราะว่ามีอยู่ชาติหนึ่งท่านได้เผลอทำผิดศีลข้อนี้เข้าจนทำให้ศีลข้อนี้ขาด ปรากฎว่าพอตายไปต้องไปชดใช้กรรมอยู่ในนรก พอพ้นนรกมาได้ก็ต้องไปเกิดเป็นสัตว์ชนิดต่าง ๆ หลายชาติด้วยกัน บ้างชาติก็ต้องถูกตอน เมื่อพ้นจากอัตภาพที่เป็นสัตว์ก็มาเกิดเป็นกระเทย เป็นหญิงอีกหลายชาติด้วยกัน จนกระทั่งมาถึงชาติสุดท้ายที่ท่านหมดจากวิบากกรรมประกอบกับชาตินั้นท่านได้เกิดเป็นธิดากษัตริย์ได้กระทำบุญต่าง ๆ เป็นอันมาก เมื่อพ้นจากอัตภาพนั้นแล้วท่านก็ได้เกิดเป็นชาย และหลังจากนั้นจนกระทั่งท่านได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ ท่านก็ไม่เคยทำผิดล่วงละเมิดศีลข้อนี้อีกเลยครับ