ธรรมะ พระจันทร์ยิ้ม

เขียนเมื่อ : วันพุธ ที่ 7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560 | อ่านแล้ว : 910 ครั้ง

เมื่อจำต้องพูดถึง


พระพุทธองค์สอนเรื่องการสละ และไม่ยึดมั่นถือมั่น แต่เศรษฐีไทยส่วนใหญ่ ทั้งไม่สละทั้งยึดหน้าตาเป็นที่สุด ไม่เหมือนเศรษฐีเมืองนอกเขาบริจาคกันเป็นพันล้าน เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นเขาคิดเสมอว่า คน ๆ หนึ่งไม่ควรมีเงินมากมายขนาดนี้ หากมีขึ้นมาได้ ควรแบ่งไปช่วยผู้ขาดโอกาสและต้องการความช่วยเหลือ

เมืองไทยเมืองพุทธ แต่ไม่เห็นเศรษฐีไทยบริจาคทรัพย์ช่วยเหลือมูลนิธิต่างๆ จริง ๆ บ้างเลย เป็นการช่วยจำนวนมาก ๆ เหมือนต่างประเทศ ทำบุญก็เน้นแต่วัด เพราะหวังในผลบุญ มูลนิธิในไทยไม่น้อย ที่ไม่มีเงินดำเนินงาน ทรัพย์สินร้อย พัน หมื่นล้าน เมื่อถึงวันที่สิ้นลมหายใจก็มีค่าเป็นศูนย์ สละคืนในวันที่ยังอยู่ จะเป็นกุศลหากรอให้ถูกบังคับคืนในวันที่ตายแล้วความตระหนี่จะทำให้ตกอบายภูมิ อย่าคิดว่าทรัพย์สินที่ตนหามาได้ มาจากความพากเพียรของตนอย่างเดียว

มีองค์ประกอบเกื้อหนุนมากมาย หากชาติไทยไม่มีความสงบ ไม่มีอิสรภาพเป็นชาติที่มีแต่สงครามสู้รบตลอดเหมือนซีเรีย เราจะมีโอกาสสร้างชีวิตและหารายได้จากประชาชนในแผ่นดิน เช่นนี้หรือ

แบ่งปันและสละเพื่อผู้อื่นอย่างแท้จริงบ้างอย่าคิดแต่จะสืบทอดทรัพย์และอำนาจให้แก่วงศาคณาญาติแผ่นดินนี้ คือผู้ให้โอกาสยื่นมือไปช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและผู้อุทิศตนในแผ่นดินบ้างนะ ท่านเศรษฐี