ธรรมะ พระจันทร์ยิ้ม

เขียนเมื่อ : วันพุธ ที่ 7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560 | อ่านแล้ว : 878 ครั้ง

ธรรมอันคงมั่น


การตั้งปณิธาน จึงจะเป็นหลักในการเดินทางสู่เป้าหมาย หมายความว่า การจะบรรลุธรรมได้ ต้องสละแม้ชีวิต ไม่กลัวต่อความตาย แต่ถ้าไม่คิดอะไร ทำสักว่าทำ ก็จะไม่มีเป้าหมายที่แน่นอน บางท่านปฏิบัติไปอย่างนั้นโดยไม่รู้ว่า ปฏิบัติแล้วได้อะไรบ้าง หรือเกิดอะไรขึ้นบ้าง
เมื่อจิตขึ้นสูงสุดจะเข้าสภาวะแห่งการตัดสินใจว่า เราจะกำหนดภูมิธรรมเบื้องหน้าอย่างไร เป็นจิตภาวะก่อนข้ามภพชาติ ซึ่งจะใช้เวลาที่สั้นมาก เพียงหนึ่งขณะจิตเท่านั้น