ธรรมะ พระจันทร์ยิ้ม

เขียนเมื่อ : วันพุธ ที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560 | อ่านแล้ว : 1,010 ครั้ง

ฆราวาสบรรลุธรรมได้จริงหรือ


หากเผื่อว่าไม่ได้บวชเป็นพระนี้ จะสามารถชำระจิตของท่านจนสามารถบรรลุถึงธรรมได้ไหม?

อาศัยตามหลักฐานในพระคัมภีร์ ผู้ที่เป็นฆราวาสก็สามารถชำระจิตให้ถึงวิมุตติความหลุดพ้นได้
ยกตัวอย่างเช่น สมเด็จพระเจ้าสุทโธทนะ พระพุทธบิดาพระองค์ก็สำเร็จพระอรหันต์ในขณะทรงเป็นฆราวาสอยู่ เพราะเมื่อได้ฟังเทศน์ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ก็สำเร็จอรหันต์ทั้งๆ ที่ยังเป็นฆราวาสอยู่ ในปัจจุบันนี้ คฤหัสถ์ที่ยังครองเพศอยู่ ก็สามารถที่จะปฏิบัติในทางจิต ทำให้มีจิตสงบเป็นสมาธิ รู้ธรรมเห็นธรรมได้เหมือนกับพระในพระพุทธศาสนา