ข่าวทั่วไป

เขียนเมื่อ : วันจันทร์ ที่ 9 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564 | อ่านแล้ว : 2,809 ครั้ง

แพทย์ชี้หายจากป่วยโควิด-19 แล้วยังมีภูมิคุ้มกันธรรมชาติรอฉีดวัคซีนได้


  ไขคำตอบเมื่อหายป่วยโควิด-19 แล้ว ควรฉีดวัคซีนทันทีหรือไม่ อาจารย์แพทย์ศิริราชชี้ ผู้ที่หายป่วยจากโควิด-19 ยังมีภูมิคุ้มกันในร่างกายตามธรรมชาติราว 3-6 เดือน ไม่ต้องฉีดวัคซีนทันทีแม้โดยหลักการสามารถฉีดได้ ส่วนชนิดวัคซีนที่แนะนำให้ฉีด เพราะมีผลการทดลองยืนยัน คือ วัคซีนชนิด mRNA เพราะทดลองในคนที่เคยหายป่วยจากโควิดพบว่าภูมิคุ้มกันทำงานได้ดี หลังฉีดวัคซีนชนิดนี้ไปเพียง 1 เข็ม ส่วนวัคซีนอื่นยังไม่มีการทดลอง

  ศ.นพ.มานพ พิทักษ์ภากร หัวหน้าศูนย์การแพทย์แม่นยำ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า หลังหายป่วยจากการติดเชื้อโควิด-19 แล้ว ผู้ป่วยจากโควิด-19จะมีภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติอยู่ และ ภูมิคุ้มกันนี้จะป้องกันไม่ให้เราติดเชื้อซ้ำได้ อย่างน้อย 3-6 เดือน ข้อมูลที่ผ่านมาพบว่า คนที่หายป่วยจากโควิด โอกาสติดเชื้อซ้ำภายใน 6 เดือนแรกต่ำมาก เพราะฉะนั้นยังมีเวลาในการรอวัคซีนอยู่ “โดยหลักการสามารถฉีดได้ทันทีที่หายแล้ว และ แข็งแรงแล้ว แต่ถ้ายังมีภูมิคุ้มกันอยู่ก็สามารถรอวัคซีนได” ศ.นพ.มานพกล่าว

  หัวหน้าศูนย์การแพทย์แม่นยำ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า จากการทดลองพบว่า ผู้ที่เคยติดโควิดแล้วหายแล้ว เมื่อฉีดวัคซีนชนิด mRNa ไม่ว่าจะเป็นไฟเซอร์ หรือ โมเดอร์นา เพียงเข็มเดียว มีภูมิคุ้มกันขึ้นสูงมาก สูงกว่าผู้ที่ไม่เคยติดเชื้อแล้วฉีดครบ 2 เข็มด้วยซ้ำ เพราะฉะนั้นข้อมูลตอนนี้น่าจะยืนยันได้ว่า คนที่เคยป่วยโควิด-19 แล้วหายแล้ว ฉีดวัคซีน mRNA เพียงเข็มเดียวพอเลย เพราะฉะนั้นถ้าจะแนะนำวัคซีนควรเป็นชนิด mRNA ส่วนวัคซีนชนิดอื่นยังไม่ได้มีการทดลอง

  สำหรับวัคซีน mRNA (messenger Ribonucleic Acid) เป็นสารพันธุกรรมที่อยู่ในเซลล์ของร่างกายทำหน้าที่ออกคำสั่งให้เซลล์ผลิตโปรตีนขึ้นตามรหัสคำสั่งนั้น ๆ เป็นกลไกปกติของร่างกาย

  หลักการทำงานของวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชนิด mRNA คือการเอาชิ้นส่วนสารพันธุกรรมของเชื้อโควิด- 19 (mRNA) ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างโปรตีนส่วนที่เป็นปุ่มหนามของเชื้อไวรัส (Spike protein) นำมาสังเคราะห์เป็นรหัสคำสั่งที่เรียกว่า S-spike mRNA

  เมื่อฉีดวัคซีนชนิด mRNA เข้าสู่ร่างกายจะทำให้เซลล์ในร่างกายผลิตโปรตีนส่วนที่เป็นปุ่มหนามของไวรัสขึ้น และโปรตีนที่ผลิตในส่วนนี้เองจะทำหน้าที่เป็นตัวกระตุ้นภูมิคุ้มกัน (Antigen) ให้ร่างกายรู้จักกับเชื้อโรคโควิด-19 และ สร้างภูมิคุ้มกัน (Antibody)เพื่อป้องกันการเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตจากโรคโควิด-19

  ปัจจุบันทั่วโลกฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชนิด mRNA มากกว่า 500 ล้านโดส จากการศึกษาพบว่า มีโอกาสเกิดผลข้างเคียงต่ำประมาณ 3-5 : 1 ล้านโดส ซึ่งใกล้เคียงกับวัคซีนอื่น ๆ ที่กำลังฉีดทั่วโลก โดยภาพรวมถือว่าวัคซีนชนิดนี้มีความปลอดภัยสูง และเป็นวัคซีนที่ได้ผลในการป้องกันการติดเชื้อโรคโควิด-19 สูงถึงร้อยละ 95ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก : Mahidol Channel