ข่าวทั่วไป

เขียนเมื่อ : วันจันทร์ ที่ 2 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564 | อ่านแล้ว : 2,784 ครั้ง

แนวทาง Home Isolation ติดโควิด รักษาตัวที่บ้าน ปฏิบัติตัวอย่างไร


  สปสช. และ กรมการแพทย์ เคาะ ผู้ป่วยโควิดรอเตียงในระบบสายด่วน 1330 กว่า 2,500 ราย เข้ารับการรักษาที่บ้านหรือที่ชุมชน ภายใต้การดูแลของคลินิกชุมชนอบอุ่น ช่วยทำให้ผู้ติดเชื้อเข้าระบบการดูแลรักษาเร็วขึ้น ไม่ต้องรอเตียงนานหลายวันจนเสี่ยงที่อาการจะทรุดลง

  นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เปิดเผยว่า การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ กทม.และปริมณฑลซึ่งผู้ติดเชื้อจำนวนมาก ที่ผ่านมาสายด่วน สปสช. 1330 ได้ช่วยทำหน้าที่ประสานงานหาเตียงแก่ผู้ที่ตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด-19 แต่ยังไม่มีเตียงรองรับ อย่างไรก็ตาม ขณะนี้สถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลง โดยจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจนเตียงในโรงพยาบาลไม่เพียงพอที่จะรองรับผู้ป่วยรายใหม่ ทำให้มีผู้ติดเชื้อโทรประสานมายังสายด่วน 1330 เพื่อให้หาเตียงให้แต่ยังตกค้างไม่ได้เตียงกว่า 2,500 ราย ซึ่งผู้ติดเชื้อเหล่านี้ต้องใช้เวลารอเตียงนานหลายวันและเสี่ยงที่อาการจะทรุดลง

โดยมีหลักเกณฑ์สำหรับการแยกตัวรักษาที่บ้าน ดังนี้

    1. เป็นผู้ติดเชื้อที่สบายดี หรือ ไม่มีอาการ

    2. เป็นผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 60 ปี

    3. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

    4. ที่บ้านพักอาศัยอยู่คนเดียว หรือ มีผู้ร่วมอาศัยด้วยไม่เกิน 1 คน

    5. ไม่มีภาวะอ้วน ค่า BMI หรือ ดัชนีมวลกาย เข้าเกณฑ์ตามที่กำหนด หรือ น้ำหนักน้อยกว่า 90 กิโลกรัม

    6. ไม่ป่วยเป็นโรค กลุ่มเสี่ยง 7 โรค คือ ปอดอุดตันเรื้อรัง โรคไตเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง โรคเบาหวานที่ควบคุมไม่ได้

    7. ผู้ป่วยยินยอมที่จะแยกกักตัวที่บ้าน

แต่หากไม่ผ่านเกณฑ์ แต่แพทย์อนุญาตก็แยกรักษาที่บ้านได้เช่นกัน โดยขณะที่กักตัวอยู่ที่บ้าน ต้องปฏิบัติตัวตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด

    - ห้ามให้ใครมาเยี่ยม และห้ามออกนอกบ้าน

    - ห้ามเข้าใกล้คนอื่น หรือ เว้นระยะห่าง 2 เมตร

    - สวมหน้ากากตลอดเวลาที่ไม่ได้อยู่คนเดียว

    - แยกห้องพัก ของใช้ส่วนตัว แยกห้องน้ำ

    - ที่บ้านเปิดหน้าต่างให้อากาศถ่ายเทเสมอ

    - ห้ามรับประทานอาหารร่วมกับคนอื่นเด็ดขาด

    - หมั่นล้างมือด้วยสบู่ หรือ แอลกอฮอล์ เมื่อสัมผัสสิ่งของ

    - แยกซักเสื้อผ้า

    - แยกขยะ โดยขยะที่ปนเปื้อนสารคัดหลั่งให้ใส่ถุงพลาสติก และปิดปากถุงให้สนิทก่อนทิ้งขยะที่ฝาปิดมิดชิด

  โดยสถานพยาบาล จะดูแลผู้ป่วย โดยการส่งปรอทวัดไข้ และ เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดไปให้ พร้อมคำแนะนำการใช้งานติดตามอาการผ่านระบบ telemedicine หรือ โทรศัพท์และวีดีโอคอล โดยทีมแพทย์และพยาบาล จัดส่งอาหาร 3 มื้อ

หากพบว่ามีอาการทรุดลง ให้แจ้งโรงพยาบาล เพื่อนำตัวเข้ารักษาในสถานพยาบาลขอบคุณข้อมูลและภาพจาก : workpointtoday , kapook