ข่าวทั่วไป

เขียนเมื่อ : วันเสาร์ ที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564 | อ่านแล้ว : 3,025 ครั้ง

6 ข้อแนะนำใช้ฟ้าทะลายโจร สู้โควิด-19


ยาฟ้าทะลายโจรมีสรรพคุณทางการแพทย์แผนไทย สามารถยับยั้งเชื้อโควิด-19 ได้ ช่วยลดความเสี่ยงที่เชื้อจะลุกลามลงปอด และควรใช้ในผู้ป่วยที่มีอาการน้อย อย่างไรก็ตามการใช้ยาฟ้าทะลายโจร ก็มีข้อควรระวังในการใช้เช่นกัน

รศ.ดร.ภญ.นพมาศ สุนทรเจริญนนท์ ประธานวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย สภาเภสัชกรรม กล่าวถึงแถลงการณ์ เรื่องการใช้ยาฟ้าทะลายโจรและสมุนไพรในผู้ป่วยโควิด-19 โดยระบุเป็น 6 ข้อ ดังนี้

1. วิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย สนับสนุนให้ใช้ยาฟ้าทะลายโจรตามบัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร และแนวทางการรักษาโควิดของกรมการแพทย์ ในผู้ป่วยโควิด-19 ที่ไม่มีอาการหรืออาการน้อย เพื่อลดความรุนแรงของโรค โดยให้ยาฟ้าทะลายโจรที่มีปริมาณสารแอนโดรกราโฟไลด์ 180 มิลลิกรัมต่อวัน แบ่งให้วันละ 3 ครั้งหลังอาหาร เป็นเวลา 5 วัน โดยต้องเริ่มยาให้เร็วที่สุด

2. ไม่สนับสนุนการใช้ยาฟ้าทะลายโจรในการป้องกันการติดเชื้อ หรือเสริมภูมิคุ้มกันเพื่อหวังผลป้องกันการติดเชื้อ เนื่องจากยังไม่มีหลักฐานยืนยันประสิทธิผล และเพื่อให้มียาฟ้าทะลายโจรเพียงพอ สำหรับผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องใช้ให้ได้เข้าถึงยา รวมทั้งเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดพิษต่อตับ ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ยาต่อเนื่องเป็นเวลานาน

3. สนับสนุนให้ผู้ผลิตยาได้เร่งแก้ไขฉลากยา โดยให้ระบุปริมาณสารแอนโดรกราโฟไลด์ที่ได้รับต่อหนึ่งหน่วยบริโภคบนฉลากอย่างรวดเร็ว เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับขนาดยาที่ถูกต้อง รวมทั้ง ระบุข้อห้ามใช้ ให้ถูกต้องตามที่ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กำหนด

4. สนับสนุนให้เภสัชกรมีบทบาทในการจัดเก็บข้อมูลประสิทธิผล และความปลอดภัยของยาฟ้าทะลายโจรและสมุนไพรอื่นๆ ที่มีการนำมาใช้รักษาหรือป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเป็นระบบ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ยาสมุนไพรที่ปลอดภัย

5. เสนอให้ยาฟ้าทะลายโจรเป็นสินค้าควบคุมราคา เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงยารักษาโรคที่จำเป็นในภาวะฉุกเฉิน

6. สนับสนุนให้มีการนำอาหารสมุนไพร ได้แก่ กระชาย ขิง ขมิ้นชัน มะขามป้อม และอื่น ๆ มาใช้ในการส่งเสริมสุขภาพ สร้างเสริมภูมิคุ้มกันในรูปแบบของอาหาร และปริมาณการบริโภคแบบอาหาร เพื่อความปลอดภัยของการบริโภคขอบคุณข้อมูลและภาพจาก : thaihealth , salika