เขียนเมื่อ : วันพฤหัสบดี ที่ 29 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 | อ่านแล้ว : 5,040 ครั้ง

ป้องกันอันตรายช่วงลอยกระทง


กรมควบคุมโรค ห่วงเด็กไทยจมน้ำเสียชีวิตในช่วงวันลอยกระทง แนะผู้ปกครองควรดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด ไม่ปล่อยให้เด็กลงไปเก็บกระทงหรือปล่อยเด็กเล็กอยู่ตามลำพัง เพราะอาจเสี่ยงจมน้ำได้ ขอให้ยึดหลัก 3 อย่า คือ อย่าใกล้ อย่าเก็บ อย่าก้ม

นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า วันลอยกระทง, วันลอยกระทง, หลังวันลอยกระทง มีคนจมน้ำเสียชีวิต 349 ราย เป็นเด็ก (อายุต่ำกว่า 15 ปี) 78 ราย ซึ่งในวันลอยกระทงวันเดียวพบว่า มีคนจมน้ำเสียชีวิตถึง 121 ราย เป็นเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี 33 ราย มากกว่าในช่วงวันปกติ 2 เท่า โดยพบมากในกลุ่มอายุ 5-9 ปี รองลงมาคือกลุ่มอายุต่ำกว่า 5 ปี พบในเด็กชายมากกว่าหญิงเกือบ 2 เท่า

เพื่อเป็นการป้องกันการจมน้ำ กรมควบคุมโรค จึงขอให้ยึดหลัก 3 อย่า คือ 1.อย่าใกล้ อย่ายืนใกล้ขอบบ่อ 2.อย่าเก็บ อย่าลงน้ำไปเก็บกระทงหรือเงินในกระทง 3.อย่าก้ม อย่าก้มไปลอยกระทง โดยผู้ปกครองควรดูแลเด็กอย่างใกล้ชิดไม่ให้คลาดสายตาและเพิ่มความระมัดระวังเมื่อนำเด็กเข้าใกล้แหล่งน้ำ ไม่ปล่อยให้เด็กไปลอยกระทงกันเองตามลำพังแม้จะอยู่บนฝั่งเพราะอาจพลัดตกหรือลื่นได้ ไม่ควรให้เด็กลงเก็บกระทงหรือเก็บเงินในกระทงเด็ดขาด เพราะเด็กอาจเสี่ยงจมน้ำและเสียชีวิตได้ ส่วนในกลุ่มผู้ใหญ่ควรหลีกเลี่ยงการดื่มสุราและลงน้ำ หากมีการโดยสารเรือให้สวมเสื้อชูชีพทุกครั้งขอบคุณข้อมูลจาก : www.thaihealth.or.th