เขียนเมื่อ : วันเสาร์ ที่ 17 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 | อ่านแล้ว : 4,861 ครั้ง

เทศกาลกินเจ 2563 เตรียมตัวให้พร้อม


คำว่า “เจ” ในภาษาจีนทางพระพุทธศาสนา หมายถึง อุโบสถหรือการรักษาศีล 8 ของศาสนาพุทธนิกายมหายานที่จะมีการรักษาอุโบสถศีล ไม่บริโภคอะไรหลังเที่ยงวันตามหลักศีล 8 ข้อ ไม่บริโภคเนื้อสัตว์ เพื่อเป็นการไม่เบียดเบียนสิ่งมีชีวิต ช่วงหลังจึงเรียกคนที่ไม่กินเนื้อสัตว์ว่า “กินเจ” แต่ถึงกระนั้นการกินเจไม่ใช่เพียงแต่งดเนื้อสัตว์ อาหาร และเครื่องปรุงที่มีส่วนประกอบของเนื้อสัตว์ แต่ยังรวมถึงการรักษาศีล ประพฤติตัวเป็นคนดีทั้งกาย วาจา ใจ

เทศกาลกินเจ เริ่มตั้งแต่วันที่เท่าไหร่?
เริ่มวันที่ 17 ตุลาคม - 25 ตุลาคม 2563 บางท่านอาจจะล้างท้องตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคมในมื้อเย็นก็สามารถทำได้

นอกจากเนื้อสัตว์แล้ว ห้ามกินอะไรบ้าง?
1. งดเว้นการกินผักที่มีกลิ่นฉุน ผักที่มีกลิ่นแรง 5 ชนิด ได้แก่ กระเทียม, หอมใหญ่, ต้นหอม (บางคนอาจจะรวมผักชีด้วย) หลักเกียว ผักของจีน มีลักษณะคล้ายกระเทียมโทน, กุยช่าย นอกจากนี้ผักชนิดไหนที่มีกลิ่นฉุนก็ไม่ควรทานระหว่างช่วงกินเจด้วย
2. งดเว้นการกิน นม เนย น้ำมัน ที่เป็นผลผลิตที่มาจากสัตว์ นมโค เนยแท้ วิปครีม น้ำมันหมู
3. งดเว้นการกินอาหารที่มีรสจัด เผ็ดจัด เปรี้ยวจัด หวานจัด เค็มจัด เพราะถือว่าจะเข้าไปทำลายสุขภาพ แต่บางคนที่ปฏิบัติไม่เคร่งครัดก็ยังสามารถทานได้อยู่ เช่น ชอบรสเค็มก็ใช้เกลือแทนน้ำปลา อันนี้ถือว่าไม่ผิด
4. เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
5. ใครที่กินเจจริงจัง ห้ามทานอาหารบนภาชนะที่ใช้ร่วมกับผู้ที่ไม่ได้กินเจและต้องทานอาหารที่ปรุงจากคนที่กินเจด้วยกันเท่านั้นขอบคุณข้อมูลจาก : www.sanook.com