เขียนเมื่อ : วันพุธ ที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2563 | อ่านแล้ว : 6,763 ครั้ง

โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน ไม่ใช่แค่ท้องเสีย


โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน มีกลุ่มเสี่ยงเด็กและผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคหัวใจ โรคไต อาจจะมีภาวะขาดน้ำรุนแรง ทำให้ร่างกายสูญเสียน้ำและแร่ธาตุจำเป็นควรพบแพทย์ทันที ถ้าล่าช้าอาจทำให้ไตวายหรือเสียชีวิตได้

นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์และโฆษกกรมการแพทย์ กล่าวว่า ในช่วงฤดูฝนทำให้มีความชื้นในอากาศมากเชื้อโรคเจริญเติบโตและแพร่เชื้อได้ดีทำให้อาหารและน้ำดื่มมีโอกาสปนเปื้อนเชื้อโรคเพิ่มขึ้นทำให้เกิดโรคของระบบทางเดินอาหารได้ง่าย โดยเฉพาะโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน
เกิดได้ทั้งจากเชื้อแบคทีเรียและเชื้อไวรัส สาเหตุเกิดจากการได้รับเชื้อผ่านการรับประทานอาหารหรือน้ำที่ปนเปื้อนเชื้ออยู่การรับประทานอาหารสุกๆ ดิบๆ อาหารที่มีแมลงวันตอมอาจจะทำให้ได้รับเชื้อได้

อาการของโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน
1. ถ่ายอุจจาระเหลวกว่าปกติเกิน 3 ครั้งต่อวัน ถ่ายเป็นน้ำ 1 ครั้งต่อวัน ถ่ายมีมูกปนเลือด 1 ครั้งต่อวัน
2. มีไข้ ปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียนขอบคุณข้อมูลจาก : www.sanook.com