เขียนเมื่อ : วันอังคาร ที่ 7 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563 | อ่านแล้ว : 5,750 ครั้ง

มีสติ สู้วิกฤตงดเหล้าเข้าพรรษา


เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพของประชาชนทั่วไป และเนื่องด้วยประเทศไทยนั้น มีงานบุญประเพณีและเทศกาลสำคัญอยู่มากมาย ซึ่งจากการดำเนินงานแบบเดิมอาจทำให้เกิดปัจจัยเสี่ยงในการแพร่ระบาดเนื่องจากเป็นการรวมกลุ่มของคนจำนวนมากและเมื่อมีการเฉลิมฉลองด้วยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อาการมึนเมาด้วยฤทธิ์สุราจะทำให้ขาดการดูแลสุขภาพที่จำเป็น เช่น การล้างมือการสวมหน้ากากอนามัยหรือการเว้นระยะห่างทางสังคม

1.ได้รักษาสุขภาพ–ถือเป็นช่วงพักตับ เพื่อให้ร่างกายได้พักฟื้นซ่อมสร้างตัวเอง สร้างเซลล์ใหม่และกำจัดสารพิษจากร่างกาย ซึ่งแอลกอฮอล์เป็นสาเหตุกว่า 200 โรค เข้าพรรษานี้นอกจากพักตับแล้ว ยังพักทุกอวัยวะทำให้สุขภาพดีขึ้น

2.ได้ความรักจากคนรอบข้าง–เงินจากการซื้อเหล้าก็เปลี่ยนไปเป็นอาหารที่รับประทานได้ทั้งครอบครัว และซื้อของจำเป็นอื่นๆ นอกจากนี้ก็ยังมีเวลาเหลือ เพราะเวลาที่อยู่ในวงเหล้าเปลี่ยนมาให้ครอบครัว เชื่อมความสัมพันธ์และให้เวลากับครอบครัวมากขึ้น

3.ได้ความปลอดภัย–อุบัติเหตุที่เกิดจากการดื่มแล้วขับส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น การงดดื่มช่วยลดโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุการทะเลาะวิวาทกับคนรอบข้างขอบคุณข้อมูลจาก : www.posttoday.com