เขียนเมื่อ : วันศุกร์ ที่ 3 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563 | อ่านแล้ว : 5,554 ครั้ง

วันอาสาฬหบูชา-วันเข้าพรรษา ต้องป้องกันโควิด-19


วันพระใหญ่ช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ทางวัดสามารถจัดกิจกรรมทำบุญได้ตามปกติ แต่ต้องปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด สามารถจัดพิธีเวียนเทียนในวันอาสาฬหบูชาได้ โดยแต่ละวัดอาจกำหนดเป็นรอบหรือจัดตามความเหมาะสม สำหรับกิจกรรมของพระภิกษุสงฆ์การทำวัตรเช้า-เย็น บำเพ็ญภาวนา วัดวาต้องสะอาด เป็นหัวใจสำคัญที่พระสงฆ์จะต้องยึดปฏิบัติ

สำหรับประชาชนที่ไปทำบุญ ยึดตามมาตรการการป้องกันอย่างเคร่งครัด การ์ดอย่าตก ให้คำนึงว่าวัดต้องปลอดเชื้อ เพื่อให้พระภิกษุสงฆ์ได้จำวัดอย่างปลอดภัยในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา กระทรวงสาธารณสุขพร้อมจัดหน่วยบริการด้านสุขภาพพระสงฆ์ ถวายความรู้ วิธีพยาบาลแด่พระคิลานุปัฏฐาก

1.คัดกรองวัดไข้ผู้ที่เข้ามาในวัด
2.สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย
3.ล้างมือด้วยน้ำสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์
4.เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลในการเข้าไปในพระอุโบสถ ไม่รวมตัวหนาแน่นในขณะทำกิจกรรม
5.ลงทะเบียนเข้า-ออก วัดทุกครั้งขอบคุณข้อมูลจาก : www.nationtv.tv