เขียนเมื่อ : วันพฤหัสบดี ที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ.2563 | อ่านแล้ว : 6,434 ครั้ง

หลักปฏิบัติ 3 ไม่ 3 ต้อง คลายกังวลโควิด-19


นายแพทย์กิตต์กวี โพธิ์โน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ จ.นครราชสีมา กล่าวถึงวิธีคลายความกังวล ในสถานการณ์ที่โควิด-19 ระบาดว่า มีข้อแนะนำให้ประชาชนในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 9 หรือเขตนครชัยบุรินทร์ประกอบด้วย 4 จังหวัดได้แก่ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ ยึดหลักปฏิบัติ 6 ประการ ตามแนวทางของกรมสุขภาพจิตคือ หลักการ “ 3 ไม่ และ 3 ต้อง” จะมีผลทำให้เราสามารถเอาชนะ หยุดยั้งการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในพื้นที่เป็นผลสำเร็จได้โดยเร็ว

หลักปฏิบัติ “ 3 ไม่” ประกอบด้วย

1. ไม่นำเชื้อเข้าตัว โดยขอให้ประชาชนอยู่ในบ้านให้มากที่สุด งดการสังสรรค์หรือรวมกลุ่ม ดูแลรักษาสุขอนามัยส่วนตัว โดยรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และปรุงสุกใหม่ ใช้ช้อนกลางส่วนตัว หมั่นล้างมือฟอกสบู่หรือล้างด้วยเจลแอลกอฮอล์บ่อย ๆ ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับคนอื่น เช่น แก้วน้ำ หลอดดูดน้ำ เป็นต้น ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ นอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอ

2. ไม่นำเชื้อเข้าบ้าน เนื่องจากในบ้านจะมีสมาชิกหลายวัยอยู่ร่วมกัน เมื่อมีความจำเป็นต้องออกจากบ้านให้สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย และรักษาระยะห่างกัน 1-2 เมตร เมื่อกลับมาถึงบ้านให้ล้างมือฟอกสบู่ทันที อาบน้ำชำระล้างร่างกาย เปลี่ยนเสื้อผ้า

3. ไม่นำเชื้อไปสู่ผู้อื่น ในกรณีที่เป็นผู้ติดเชื้อหรือมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ให้กักตัวเอง แยกตัวเอง ไม่ไปในที่สาธารณะ ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา ใช้ของใช้ส่วนตัวไม่ปะปนผู้อื่น รับประทานอาหารแยกสำรับ ไม่บ้วนน้ำลายหรือเสมหะลงพื้น

สำหรับหลักปฏิบัติ “ 3 ต้อง” ประกอบด้วย

1. ต้องปฏิบัติตนร่วมมือตามมาตรการคำแนะนำของภาครัฐ ในการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด

2. ต้องติดตามข่าวสารโรคโควิด-19 ไม่เกินวันละ 1-2 ชั่วโมง โดยติดตามจากแหล่งที่เชื่อถือได้หรือจากภาครัฐ เพื่อลดความตื่นตระหนกและได้ข้อมูลที่เป็นความจริง

3. ต้องติดต่อสื่อสาร ด้วยการส่งข่าวดี เรื่องที่ดีต่อใจ ช่วยให้กำลังใจกันและช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ทั้งนี้หากยังไม่สบายใจ สามารถโทรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางสายด่วนสุขภาพจิตหมายเลข 1323 ฟรี ตลอด 24 ชั่วโมงขอบคุณ
ข้อมูล : thaihealth
รูปภาพ : thairath