เขียนเมื่อ : วันจันทร์ ที่ 6 เดือน เมษายน พ.ศ.2563 | อ่านแล้ว : 6,257 ครั้ง

หมอแนะ ผู้สูงอายุควรอยู่บ้าน ลดความเสี่ยงติดเชื้อ COVID-19


ทุกคนมีโอกาสติดเชื้อไวรัส COVID-19 แต่อัตราการเสียชีวิตจากการติดเชื้อส่วนใหญ่คือผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 70 ปีขึ้นไป ซึ่งมีโอกาสเสียชีวิตมากถึง 8-19 เปอร์เซ็นต์

ผู้เชี่ยวชาญทางแพทย์ระบุว่า เปอร์เซ็นต์ความรุนแรงของการติดเชื้อที่มีต่อร่างกาย จะส่งผลกระทบต่อผู้สูงอายุมากกว่าคนหนุ่มสาว และโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคหัวใจ โรคปอด โรคไต ความดัน หรือเบาหวาน ก็อาจมีอาการรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต

ผศ.พญ.สิรินทร ฉันศิริกาญจน สาขาวิชาอายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเผยว่า ผู้สูงอายุแต่ละคนก็มีความแตกต่างกัน บางกลุ่มเขาก็ยังดูดี บางกลุ่มเขาก็จะมีโรคประจำตัว โรคประจำตัวที่ควบคุมไม่ค่อยได้ก็จะแย่ อย่างเช่น เบาหวาน ไตวาย โดยปกติในทั่วๆ ไป คนที่ติดเชื้อ COVID-19 ไปแล้วมีโอกาสที่จะมีอาการรุนแรงประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ แปลว่าใน 2 คนจาก 10 คน จะต้องมีอาการรุนแรง แต่ถ้าหากเป็นผู้สูงอายุ อาจจะเป็น 2 คนนั้นเลยก็ได้ แล้วก็คนที่รุนแรงตรงนั้น ก็จะมีคนจำนวนหนึ่งที่อาจจะมีระบบการหายใจล้มเหลว มีการเสียหายของระบบปอด และก็ทำให้เสียชีวิตได้

สำหรับผู้สูงอายุ การรับผิดชอบดูแลตนเองให้ดี ก็ถือว่าเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมไปในตัวด้วย ส่วนลูกหลานที่อยู่ร่วมกับผู้สูงอายุ ก็ต้องระวังอย่าประมาท เพราะเราอาจนำเชื้อไวรัส มาแพร่สู่พ่อแม่หรือปู่ย่าตายายได้ ยกตัวอย่างที่ประเทศเยอรมนี ก็งดไม่เอาลูกหลานไปฝากไว้กับปู่กับย่า การอยู่ห่างกัน อาจเป็นการแสดงความห่วงใยได้ดีกว่า ผู้สูงอายุต้องระวังลูกหลานในฐานะคนที่จะมาแพร่เชื้อด้วย

ผศ.พญ.สิรินทร ฉันศิริกาญจน สาขาวิชาอายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีจึงแนะนำว่า ผู้ที่อยู่บ้านกับผู้สูงอายุก็ต้องป้องกันตัวเราเอง เพราะหากคุณออกไปข้างนอกบ้าน คุณอาจจะเป็นคนพาเชื้อไปให้ผู้สูงอายุในบ้านโดยที่เราไม่รู้สึกตัว เพราะฉะนั้นต้องระมัดระวัง สัมผัสกับคนอื่นเท่าที่จำเป็น เมื่อกลับบ้านก็แนะนำให้รีบอาบน้ำสระผมเปลี่ยนเสื้อผ้าทันที

ในสถานการณ์แบบนี้การระวังตัวเองจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เริ่มจากการรับผิดชอบตัวเอง ป้องกันที่ตัวเอง ก็เท่ากับว่าเป็นการรับผิดชอบต่อส่วนรวม ซึ่งจะช่วยให้สังคมผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปได้โดยเร็วขอบคุณ
ข้อมูล : workpointnews
ภาพ : pobpad