เขียนเมื่อ : วันพุธ ที่ 4 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563 | อ่านแล้ว : 7,819 ครั้ง

ประกันสังคม-บัตรทอง รักษาโรคโควิค19 ฟรีไหม?


นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการ สปสช. ระบุว่า ในจำนวนของผู้ป่วยโรค COVID-19 จำนวน 43 คน ผู้ประกันตนที่มีอาการป่วย มีไข้ ไอ เจ็บคอ อย่าละเลย ให้ไปเข้ารับการตรวจรักษา ซักประวัติในโรงพยาบาลตามสิทธิการรักษาพยาบาล โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และหากแพทย์สงสัยว่าจะเข้าข่าย COVID-19 แพทย์จะส่งตรวจเพาะเชื้อทางห้องแล็บ โดยผู้ประกันตนไม่ต้องจ่ายค่าตรวจหรือค่ายาใดๆ และหากอาการไม่เข้าข่าย ไม่แนะนำให้ไปขอตรวจเอง

ใช้สิทธิบัตรทองรักษา COVID-19
• ไข้สูง 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป
• ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจเร็ว หายใจลำบาก
• เดินทางหรืออยู่อาศัยในพื้นที่ระบาด
• อาชีพที่ใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยว มาจากพื้นที่มีการระบาด COVID-19
• ประวัติใกล้ชิดหรือสัมผัสกับผู้ติดเชื้อ COVID-19
• เป็นผู้ป่วยโรคปอดอักเสบที่หาสาเหตุไม่ได้ และเป็นบุคลากรทางการแพทย์
• ผู้ป่วยโรคปอดอักเสบเฉียบพลันชนิดรุนแรงที่หาสาเหตุไม่ได้

หากไม่มีอาการเข้าข่ายตามเกณฑ์ แต่สงสัยเองว่าจะป่วย ไม่แนะนำให้ไปโรงพยาบาลเพื่อขอตรวจเอง ใช้สิทธิบัตรทองไม่ได้ แม้จะจ่ายเงินเองก็ไม่ควรไป และด้วยน้ำยาที่ใช้ตรวจ โรค COVID-19 มีจำนวนจำกัด ต้องเก็บไว้ใช้เมื่อจำเป็น กับผู้ป่วยกลุ่มเฝ้าระวังเท่านั้น!!ขอบคุณข้อมูลจาก : www.news.thaipbs.or.th