เขียนเมื่อ : วันเสาร์ ที่ 9 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562 | อ่านแล้ว : 7,055 ครั้ง

กลุ่มโรค ภัยสุขภาพช่วงหน้าร้อน


กรมควบคุมโรค ออกประกาศกรมควบคุมโรค เตือนกลุ่มโรคในช่วงฤดูร้อนปีนี้ ทั้งฮีทสโตรก โรคอุจจาระร่วง อาหารเป็นพิษ บิด อหิวาตกโรค ไทฟอยด์ ไข้เลือดออก พิษสุนัขบ้า หมอกควันและการจมน้ำ
นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูร้อนแล้ว เพื่อให้ระมัดระวังการเจ็บป่วยที่อาจเกิดขึ้น จึงออกประกาศกรมควบคุมโรค การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 6 มี.ค.2562 ซึ่งโรคและภัยสุขภาพที่มีแนวโน้มจะพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในฤดูร้อน

1.โรคและภัยสุขภาพที่เกิดจากอากาศร้อนโดยตรง ได้แก่การเจ็บป่วยและเสียชีวิตจากภาวะอากาศร้อนเกิดจากร่างกายไม่สามารถปรับตัวหรือควบคุมระดับความร้อนในร่างกายได้ พบได้บ่อยในผู้ที่ทำงานกลางแจ้งเป็นเวลานาน ผู้ป่วยจะมีอาการอ่อนเพลีย คลื่นไส้อาเจียน ปวดศีรษะ ชีพจรเต้นเร็ว ความดันโลหิตลดลงและอาจเสียชีวิตได้ จึงขอแนะนำให้งดหรือเลี่ยงออกกำลังกาย ทำงานหรือกิจกรรมกลางแดดจ้าเป็นเวลานาน ถ้ามีอาการรุนแรง หมดสติ ควรรีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

2.โรคและภัยสุขภาพที่เป็นผลจากอากาศร้อนแล้งและแดดจ้า ได้แก่ โรคทางเดินหายใจ โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคตาอักเสบและโรคผิวหนังอักเสบ วิธีการป้องกัน ปิดประตูหน้าต่างบ้านให้มิดชิด หมั่นทำความสะอาดบ้าน สวมหน้ากากป้องกัน ไม่เผาขยะ ลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวและสังเกตหากมีอาการผิดปกติ ไอบ่อย หายใจลำบาก แน่นหน้าอก ใจสั่น คลื่นไส้ เมื่อยล้าผิดปกติ วิงเวียนศีรษะ ให้รีบไปพบแพทย์ทันที

3.โรคติดต่อที่พบมากขึ้นในฤดูร้อน โรคอุจจาระร่วง โรคอาหารเป็นพิษ โรคบิดเกิดจากเชื้อบิดซึ่งเป็นเชื้อแบคทีเรียหรืออะมีบา ติดต่อโดยการรับประทานอาหาร ผักดิบ หรือน้ำดื่มที่มีเชื้อเหล่านี้ปนเปื้อน ไข้ไทฟอยด์หรือไข้รากสาดน้อยเกิดจากเชื้อไทฟอยด์ ถ้ามีสุขนิสัยไม่ถูกต้อง เมื่อไปประกอบอาหารจะสามารถแพร่เชื้อไทฟอยด์ไปสู่ผู้อื่นได้

4.ภัยสุขภาพในฤดูร้อน การบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการจมน้ำ พบว่ายังมีความเสี่ยงของการจมน้ำสูงเหมือนทุกปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน เป็นช่วงที่มีเด็กจมน้ำเสียชีวิตมากที่สุด ผู้ปกครองควรดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด ไม่ปล่อยให้เด็กเล่นตามลำพังขอบคุณข้อมูลจาก : UFABET Online