เขียนเมื่อ : วันจันทร์ ที่ 19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561 | อ่านแล้ว : 8,623 ครั้ง

เตือนย้ำ! จุดพลุ ปล่อยโคมลอยผิดกฎหมาย


กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กล่าวว่า ช่วงเทศกาลลอยกระทงประชาชนมักจะปล่อยโคมลอย ลูกโป่ง จุดพลุ ดอกไม้ไฟ ส่องไฟจากพื้นดินสู่อากาศ ซึ่งเป็นอุปสรรคหรือเป็นการรบกวนในการทำการบินและอาจก่อให้เกิดอันตรายกับเด็กและเยาวชน ดังนั้นเพื่อป้องกันอันตรายและลดการสูญเสียทรัพย์สินของประชาชน
จึงขอความร่วมมือประชาชนทั่วไปได้งดปล่อยโคมลอย จุดพลุ ดอกไม้ไฟในช่วงเทศกาลวันลอยกระทงด้วย ทั้งนี้หากมีความจำเป็นต้องปล่อยโคมลอย จุดพลุและดอกไม้ไฟ ขอให้ทำการขออนุญาตกับเจ้าพนักงาน ณ ที่ทำการอำเภอในท้องที่ก่อน ซึ่งหากไม่ขออนุญาตอาจโดนดำเนินคดีตามกฎหมายได้

ทั้งนี้การเล่นดอกไม้เพลิง การจุด การปล่อยพลุ โคมไฟหรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นไปสู่อากาศต้องได้รับอนุญาตจากนายอำเภอท้องที่ หรือเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ชุมชน หากฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามพ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ. 2558

ขอให้ผู้ปกครองใส่ใจตักเตือนลูกหลานที่เป็นเด็กและเยาวชน อย่าให้มีการจุดประทัดเล่นหรืออยู่ใกล้กับผู้จุดประทัดโดยเด็ดขาด เพราะอาจเกิดระเบิดได้รับอันตรายจนพิการหรือถึงแก่ชีวิต ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบร้านค้าที่มีการขายประทัด ต้องมีใบอนุญาตในการขายอย่างถูกต้องตามกฎหมายและร้านค้าขายอุปกรณ์พลุ ดอกไม้ไฟ ประทัด ขอให้ขายให้กับผู้ที่มีความชำนาญการเท่านั้นและแนะนำวิธีใช้ที่ถูกต้อง อย่าขายให้กับเด็กและเยาวชนโดยเด็ดขาดขอบคุณข้อมูลจาก : ข่าวเดลินิวส์