เขียนเมื่อ : วันอังคาร ที่ 2 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561 | อ่านแล้ว : 8,729 ครั้ง

พบสารเคมีตกค้าง ปนเปื้อนผัก-ผลไม้


รมว.เกษตรและสหกรณ์ ตรวจสารเคมีตกค้างในผักและผลไม้ พบร้อยละ79 ปลอดภัย ยันใช้เกณฑ์ตรวจวัดตามมาตรฐานสากล
นายกฤษฎาบุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่าผลการศึกษาวิเคราะห์สารเคมีตกค้างในผักและผลไม้ที่ดำเนินการร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข โดยผลปรากฎว่า มีสารตกค้างเกินมาตรฐานร้อยละ 11 จากนั้นได้มีผู้แสดงความเห็นผ่านเสื่อโซเชียลมีเดียถึงผลตรวจวิเคราะห์ว่า ไม่น่าเชื่อถือนั้นจึงได้ชี้แจงย้ำว่าโครงการตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้างในผักและผลไม้นั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงสาธารณสุขร่วมมือกันดำเนินการตั้งแต่ปี 2560 ซึ่งในปี 2561 นี้ ได้มีการวางแผนการทำงานร่วมกันของ 4 หน่วยงาน คือ กรมวิชาการเกษตร สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

“ผักและผลไม้สดจากทั่วประเทศได้เก็บตัวอย่าง ครอบคลุมตั้งแต่แปลงเกษตรกร โรงคัดบรรจุผักผลไม้สด ห้างค้าปลีก ตลาดค้าส่งค้าปลีกและครัวของโรงพยาบาลรัฐ โดยเก็บตัวอย่างวิเคราะห์มากกว่า 7,000 ตัวอย่าง ซึ่งถือเป็นข้อมูลการตรวจวิเคราะห์ ที่ครอบคลุมมากที่สุดเท่าที่มีการศึกษามาในประเทศ”

นายกฤษฎา กล่าวต่อว่า จากผลการวิเคราะห์ดังกล่าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงสาธารณสุขไม่ได้นิ่งนอนใจได้ตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับไปถึงแหล่งผลิตระดับแปลงเกษตรกรหรือโรงคัดบรรจุเพื่อตักเตือนให้คำแนะนำให้ใช้สารเคมีให้ถูกต้อง รวมทั้งสั่งให้มีการปรับปรุงแก้ไข ซึ่งหากแก้ไขไม่ได้ จะดำเนินการอย่างเฉียบขาดทั้งถอนใบรับรองที่เกษตรกรได้รับหรือใบอนุญาตของโรงคัดบรรจุรวมทั้งการดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป ทั้งนี้เพื่อลดสัดส่วนผักและผลไม้ที่ไม่ได้มาตรฐานลงให้เหลือน้อยที่สุด
อย่างไรก็ตามมีการศึกษาวิจัยและส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์และสารธรรมชาติเพื่อลดการใช้สารเคมี ล่าสุดได้ดำเนินโครงการนำร่องคือโครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยใช้ผักและผลไม้ที่ปลอดภัยจากสารพิษมาปรุงอาหารให้ผู้ป่วยรับประทาน ซึ่งทั้ง 2กระทรวงจะดำเนินการมาตรการควบคุมการใช้สารเคมีในผักผลไม้ รวมถึงผลผลิตทางเกษตรทั้งหมดอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้บริโภคมีความปลอดภัยมากที่สุดขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักงาน UFABET ส่งเสริมสุขภาพ