เขียนเมื่อ : วันพุธ ที่ 5 เดือน กันยายน พ.ศ.2561 | อ่านแล้ว : 7,634 ครั้ง

รู้ทันภัยสารเคมีเรียนรู้ป้องกัน แก้ไขถูกวิธี


กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะวิธีเตรียมพร้อมรับมือและปฏิบัติตนเมื่อประสบอุบัติภัยสารเคมี โดยศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของสารเคมี สังเกตสิ่งผิดปกติที่เป็นสัญญาณบ่งชี้ว่ามีสารเคมีรั่วไหลใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายทุกครั้งที่ใช้งานสารเคมี กรณีประสบอุบัติภัยสารเคมีให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาระงับเหตุ ออกให้ห่างจากจุดที่เกิดอุบัติภัยสารเคมี หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงที่ทำให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้นรวมถึงห้ามระงับเหตุสารเคมีรั่วไหลด้วยตนเอง

นายนายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กล่าวว่า อุบัติภัยสารเคมีเป็นภัยที่เกิดขึ้นได้ทั้งในสถานที่ผลิต สถานที่จัดเก็บและกระบวนการขนส่ง โดยเฉพาะชุมชนที่อยู่ใกล้โรงงานอุตสาหกรรม มีความเสี่ยงต่อการประสบเหตุสารเคมีรั่วไหล เพื่อความปลอดภัยกระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะประชาชนเตรียมพร้อมรับมือและปฏิบัติตนอย่างถูกต้องและปลอดภัยเมื่อประสบอุบัติภัยสารเคมี โดยการเตรียมพร้อมรับมืออุบัติภัยสารเคมี ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของสารเคมี

ทั้งนี้เนื่องจากสารเคมีแต่ละประเภทมีวิธีการจัดการและระงับเหตุที่แตกต่างกัน รวมถึงต้องใช้เครื่องมือป้องกันสารพิษ ห้ามเข้าใกล้บริเวณที่กั้นเป็นเขตอันตราย เพราะเสี่ยงต่อการได้รับไอระเหยของสารเคมีเข้าสู่ร่างกาย ห้ามจอดรถหรือขับรถผ่านบริเวณที่มีสารเคมีรั่วไหล เพราะจะก่อให้เกิดประกายไฟระเบิดและเพลิงลุกไหม้ได้ ห้ามเปิดท้ายรถบรรทุกสารเคมีที่ประสบอุบัติเหตุหรือเปิดภาชนะบรรจุสารเคมีที่รั่วไหลโดยเด็ดขาด เพราะจะทำให้สถานการณ์รุนแรงและขยายวงกว้างมากขึ้น ทั้งนี้การเตรียมพร้อมรับมือและปฏิบัติตนอย่างถูกวิธีเมื่อเกิดอุบัติภัยสารเคมี จะช่วยลดผลกระทบและลดความเสี่ยงต่อการได้รับอันตรายจากสารเคมีขอบคุณข้อมูลจาก : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย