ภาพกิจกรรม

บริจาคชาพระจันทร์ยิ้มเพื่อการกุศล ณ สถานีอนามัยหนองพลวงมะนาว