ภาพกิจกรรม

บริจาคชาพระจันทร์ยิ้มเพื่อการกุศล ณ วัดถ้ำกระบอกเพื่อล้างพิษสุราเรื้อรัง