-

-

-

-

-

ตัวแทนภาคอีสาน

ชื่อตัวแทน ที่อยู่ จังหวัด อีเมล์ เบอร์โทร เว็บไซต์ รูป
คุณ กัญจน์กุลฉัตร ธรรมธารีย์ เลขที่ 96/2-6 ถนน สำราษราษฎร์ ตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160 นครราชสีมา - 0945061454 -
คุณ พจศกร ธูปกลาง เลขที่ 143/2 ถนน ศรีธานี ตำบลโนนสูง อำเถอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา นครราชสีมา - 0810629976 -
ร้านพีรเวชเภสัช เลขที่ 18/4142 หมู่ 11 ตำบลเสิงสาง อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา นครราชสีมา - 044447212 -
ร้านรักษ์สุขภาพ (ครบุรี) เลขที่ 988 หมู่ 4 ตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา นครราชสีมา - 0878715742 -
ร้านคลังยาเภสัช (ครบุรี) เลขที่ 927 หมู่ 4 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา นครราชสีมา - 0854179254 -
ร้านกิตติโอสถ เลขที่ 54 หมู่ 1 ถนน ประชาชื่น อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา นครราชสีมา - 044391080 -
ร้านเงินแท้เภสัช เลขที่ 20 หมู่ 19 ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา นครราชสีมา - 0885820895 -
คุณ นัฐวิโรจน์ (ร้านขายยาอู๊ดเภสัช) เลขที่ 100 หมู่ 2 ตำบลด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา นครราชสีมา - 0815443334 -
ร้านสงวนชัยเภสัช เลขที่ 452 หมู่ 1 ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวันครราชสีมา นครราชสีมา - 0818501289 -
ร้านบ้านคุณแม่ เลขที่ 646 หมู่ 3 ตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา นครราชสีมา - 0956205666 -
บริษัท นครราชสีมา โอท็อปอินเตอร์เทรดเดอร์ จำกัด เลขที่ 64 หมู่ 1 ตำบลธงชัยเหนือ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา นครราชสีมา - 0626854149 -
ศูนย์ของฝากเจ้เค็ง เลขที่ 193 ถนนเทศบาล 26 อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา นครราชสีมา - 0626854149 -
ห้างหุ้นส่วนจำกัด 7 ก้าว เลขที่ 175/1 ถนนพิบูลละเอียด ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 นครราชสีมา - 044275687 -
ร้านรุ่งโรจน์เภสัช (อ.โชคชัย) เลขที่ 52-55 ถนนโชคชัย - ครบุรี อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา นครราชสีมา - 0852010034 -
ร้าน ส.ขายยา (สมหมาย คมเจษฎ์) เลขที่ 167/14 ตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา นครราชสีมา - 0910201787 -
ร้านธามชารโอสถ เลขที่ 297/10 ถนน มิตรภาพ 15 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 นครราชสีมา - 0850970898 -
ร้านจิปาถะ เลขที่ 103/7 หมู่ 11 ตำบลสีคิ้ว อำสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา นครราชสีมา - 0884752940 -
ร้านบุหลันเบเกอรี่ เลขที่ 308 หมู่ 1 บ้านขามสะเเกเสง ตำบลขามสะเเกเเสง อำเภอขามขามสะเเกเเสง จังหวัดนครราชสีมา นครราชสีมา - 0903656682 -
ร้านยาพัฒน์เภสัชกร เลขที่ 599 หมู่ 14 ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา นครราชสีมา - 084387715
ร้านยาบ้านแพน เลขที่ 198/4 หมู่ 3 ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา นครราชสีมา - 0834467518 -
ร้านเจ้ตุ่น ปั้ม PTT ( ดอนขวาง ) ตำบลหัวทะเล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 นครราชสีมา - 0862453300 -
ร้านคลังเภสัช เลขที่ 885/22-23 ถนน ช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 นครราชสีมา - 044247100 -
ร้านจิวัฒน์เวชภัณฑ์ 3 เลขที่ 780/1 หมู่ 8 ตลาดท่าช้าง ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 72120 นครราชสีมา - 035578587 -
ร้านเมืองใหม่เภสัช เลขที 559/11 ตลาดพิมายเมืองใหม่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา นครราชสีมา - 0818764864 -
ร้านขายยาจีอันตึ้ง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 นครราชสีมา - 044242121 -
ร้านศรีชัยพานิช ตลาดเเม่กิมเฮง ( ตรงข้ามวัดสะแก ) ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 นครราชสีมา - 0894493530 -
ร้านฟาร์มาซี เลขที่ 877 ถนนสุรนารายณ์ (หน้าม.ราชภัฎนครราชสีมา) ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 นครราชสีมา - 044342357 -
ร้านเทพนารี เทสโก้โลตัสปากช่อง เลขที่ 289 หมู่ที่ 18 ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130 นครราชสีมา - 0908172698 -
ร้านเภสัชหน่อย เลขที่ 93 ถนนมิตรภาพ ซอย 15 (การเคหะ) อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 นครราชสีมา - 044211449 -
ร้านเพื่อนยา เลขที่ 840 หมู่ที่ 3 ตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30310 นครราชสีมา - 044203895 -
ร้านรุ่งโรจน์เภสัช (อ.ขามสะแกแสง) เลขที่ 378 หมู่ที่ 1 ตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา 30290 นครราชสีมา - 044385113 -
ร้านบุญยา เลขที่ 95 ถนนสีธานี ตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160 นครราชสีมา - 044326449 -
บริษัท หมอยา พลาซ่า จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขที่ 2076/1 ถนนมุขมนตรี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 นครราชสีมา - 0862598174 -
คุณ กรทิพย์ เดชพร(คุณป้อม) เลขที่ 1/2 หมู่ที่ 13 ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190 นครราชสีมา - 0821341627 -
ร้านปันยา ชุมชนรัตนภิธาน ตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 นครราชสีมา - 0874402772 -
ร้านขายยา โพธิ์วารี เลขที่ 148/11 ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190 นครราชสีมา - 0813214243 -
ร้านสุกฤตาเภสัช เลขที่ 5/16 หมู่ 10 ตำบลธงชัยเหนือ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา นครราชสีมา - 0804461461 -
ร้านบ้านยาปักธงชัย เลขที 144/2 ตรงข้ามโลตัส อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150 นครราชสีมา - 0844512824 -
ร้านรุ่งเรืองเภสัช (จักรราช) ตรงข้าม ธกส.จักรราช เลขที่ 35/1 ตำบลจักรราช อำเภอจักรราช จังหวัดนครราชสีมา 30230 นครราชสีมา - 044399656 -
ร้านสบายดีเภสัช (อ.ขามทะเลสอ) (หลังตลาดขามทะเลสอ) เลขที่ 167/3-4 หมู่ 7 ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา นครราชสีมา - 0910209772 -
ร้าน ส.เวชภัณฑ์เภสัช เลขที่ 195/1 หมู่ 2 ถนน อนันต์จินดา (ตรงข้ามหอนาฬิกา) ตำบลพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30110 นครราชสีมา - 044471205 -
คุณ ลัดดาวรรณ ดอนจันทร์ DJ หนิง เลขที่ 140/4 ถนน มิตรภาพ ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา นครราชสีมา - 0899497595 -
ร้านเฮลธิพลัส เลขที่ 7/45 ถนนบุลำดวน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ - 0866084958 -
ร้านเอเดน(สาขาขอนแก่น) 458/33 ถนนเหล่านาดี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น ขอนแก่น - 0818730239 -
ร้านเกษมเภสัช 481/7 ถนนรัฐบำรุง ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 40000 สกลนคร - 0849418198 -
ร้านชีวิตจิตใจ 194 ถนนประจักษ์ (หลังประตูน้ำ)ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 นครราชสีมา - 044247537 -
ห้งสรรพสินค้า ซุ่นเฮงพลาซ่า 981 ถนนกวงเฮง ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ - 045620530 -
ร้านบูรพาเภสัช 26 หมู่1 ถนนรถไฟ ต.ลำปลายมาศ อ.ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ - 044661106 -
ร้านหมอยาเภสัช 161/4 หมู่6 ต.บุ่ง(หน้าโรงพยาบาลอำนาจเจริญ)อ.เมือง อำนาจเจริญ - 0885839632 -
ร้านเรือนรักษ์ยา 240/11 หมู่4 ต.ขามใหญ่(ตรงข้ามปั้ม ปตท.ขามใหญ่) อ.เมือง จ.อุบลราชธานี อุบลราชธานี - 0819762870 -
ร้านเภสัชกรกรรณิการ์ (ติดธนาคารกรุงไทย สาขาตลาดราตรี) อ.เมือง มุกดาหาร - 0958265656 -
ร้านไพศาลเภสัช 227ม.1 ถ.เจ้าแม่สองนาง อ.เมือง(ติดโรงพยาบาลบึงกาฬ) บึงกาฬ - 042491144 -
ร้านเรือนสมุนไพร 129/10 ม.3 ถ.เสด็จ ต.มีชัย อ.เมือง จ.หนองคาย หนองคาย - 0823656383 -
ร้านใจดีจัง 238/1 ถ.ทหาร ต.หมากแข้ง อ.เมือง(ตรงข้ามตั้งงี่สุ่น) อุดรธานี - 0817397216 -
ร้านคุณเจี๊ยบ 118/4 ม.6 ต.กลาง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด - 0800018009 -
ร้านเพื่อสุขภาพ 5/10 ถ.เปรมประชาราษฏ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด(เยื้องตลาดสดทุ่งเจริญ) ร้อยเอ็ด - 0846005565 -
ร้านเพื่อนสุขภาพ 6/2 ถ.เทศบาล1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร ยโสธร - 0990314609 -
ร้านตาทิพย์ เลขที่ 3 ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000 มุกดาหาร - 0939696269 -
ร้านพวงพันธ์เภสัช สี่แยกไฟแดงพระธาตุนาดูน เลขที่ 4 ม.9 ต.นาดูน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม มหาสารคาม - 0643395978 -
ร้านสบายดีเภสัช 688/1 ถ.สุนทรวิจิตร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม นครพนม - 0933252135 -
คุณ หทัยทิพย์ วันทองสุข เลขที่ 72 หมู่ 2 บ้านนาขาม ตำบลแก้งไก่ อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย 43160 หนองคาย - 0879303291 -
ร้านบิวตี้มาเนีย (สุกัญญา) เลขที่ 31-35 ถนน รมย์บุรี อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ - 0942624242 -
ร้านปรีชานนท์ เลขที่ 225/9 หมู่ 9 ถนน พาณิชย์จำรูญ ตำบลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภุมิ 36210 ชัยภูมิ - 0949491266 -
ร้านศรีเจริญพาณิชย์ เลขที่ 336/33-34 ถนนราชฑัณท์ อำเภอเมือง จังหหวัดชัยภูมิ 36000 081-9762881, ชัยภูมิ - 0884687219 -
คุณไก่ ยัง แอดเวอร์ไทซิ่ง เลขที่ 768 ถนนมิตรภาพ 15 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 087-7769361, นครราชสีมา - 0610517366 -
คุณ อภิชา เปรมภูมิเวทย์ เลขที่ 260/2-3 ถนนประจักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 อุดรธานี - 0877710977 -
คุณ นฤมล วรรณโพธิ์กลาง ร้านวนิดา พาณิช ( ติดกับร้านเเว่นท็อปเจริญ) ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31140 บุรีรัมย์ - 044651523 -
ร้านสุเทพเภสัช เลขที่ 53 หมู่2 ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140 สกลนคร - 0812620167 -
คุณ สงกรานต์ นอกตาจั่น เลขที่ 555/33 หมู่ที่ 3 หมู่บ้านรุ่งนิรันดร์ 8 ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 084-0372649, นครราชสีมา - 0899494795 -
ร้านเจริญสุขฟาร์มาซี เลขที่ 363 ต.เขื่องใน อ.เขื่องใน อุบลราชธานี - 0844757515 -
ร้าน บ้านยาเภสัชโอ 258 ถ.นิเวศรัตน์ ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่(หน้าสถานีรถไฟบัวใหญ่) นครราชสีมา - 0985846525 -
ร้านยาเวลล์แคร์ 722/1 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง(ตรงข้ามวิทยาลัยอาชีวะศึกษามหาสารคาม) มหาสารคาม - 0917608904 -
ร้านปัญญาเภสัช 556 ม.5 ต.โพนสวรรค์ อ.โพนสวรรค์ นครพนม - 0896178135 -
ร้านปันน้ำใจ 121 ถ.ชยางกูร ต.สามแยก อ.เลิงนกทา ยโสธร - 0854950949 -
ร้านบุญช่วยโอสถ 210/6 ต.บ้านดุง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี(ร้านอยู่ตรงข้ามธนาคารกสิกรไทย สาขาบ้านดุง) อุดรธานี - 0815741344 -
ร้านบี-เนเจอร์ 100/5 ถ.เทวาภิบาล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด - 0862236315 -
ร้าน ศูนย์สุขภาพคุณกุ้ง 1/7 ม.2 ต.ทุ่งกระเต็น อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ - 0898474104 -
ร้านเพื่อมเภสัช 460 ถ.อภัยสำราญ ต.หนองหาน อ.หนองหาน อุดรธานี - 042261206 -
ร้านศิวณัฐเภสัช 22/2 ม.2 ต.โนนสะอาด อ.โนนสะอาด อุดรธานี - 0896196346 -
ร้าน ณ บ้านยา 87/3 ถ.เชียงยืน-กระนวน ต.กระนวน อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น ขอนแก่น - 0951910088 -
ร้านทิพาพรเภสัช 155ม.11 ถ.สืบสารคาม ต.หนองโก อ.กระนวน ขอนแก่น - 043251918 -
ร้านยาเอกฟาร์มาซี 329ม.1 ต.เขาสวนกวาง อ.เขาสวนกวาง(ตรงข้ามตลาดสดเทศบาล) ขอนแก่น - 043449400 -
ร้านกมลรัตน์เภสัช 64-65 ถ.แชแล ต.กุมภวาปี อ.กุมภวาปี อุดรธานี - 0890485752 -
ร้านมานิตย์เภสัช 198ม.2 ต.นาหว้า ต.ปทุมราชวงศา อ.ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ - 045465005
ร้านพรแก้วนาฬิกา 26 ม.8 ถ.เลี่ยงเมือง ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ อุบลราชธานี - 0933542618 -
ร้านสมใจเภสัช 172ม.10 ต.ทุ่งคลอง อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ - 0973208035 -
ร้านเจริญเภสัช 85/4ม.9 (ตรงข้ามตลาดไนท์) อ.พังโคน จ.สกลนคร สกลนคร - 0934399859 -
ร้านบ้านยา 178ม.2 ต.โนนศิลา อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ บึงกาฬ - 0924569654 -
ร้านเกรียงไกรฟาร์มาซี 238 ม.3 ต.โซ่ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ บึงกาฬ - 0832852642 -
ร้านหนุ่มเซกา 117 ม.1 ต.เซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ 38150 บึงกาฬ - 042489368 -
ร้านขายยาวิลาวัลย์เภสัช 1 ม.4 ต.ปากคาด (ติดตลาดสด อ.ปากคาด) อ.ปากคาด บึงกาฬ - 0813201121 -
ร้านหมอยาจังหาร 153 ม.11 ต.ปาฝา (เยื้องตลาดเทศบาล) อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด - 0945926568 -
ร้านเภสัชคณิตตา 356 ม.14 ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร ยโสธร - 0868702435 -
ร้านตีอัง 127-129 ถ.เสริมสวัสดิ์ อ.พล จ.ขอนแก่น ขอนแก่น - 043414522 -
ร้านเรืองชัยเภสัช 242/1 ม.2 ถ.ศรีสวัสดิ์วิไล ต.พรรณา อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร สกลนคร - 042745577 -
ร้านสุรจิตรเภสัช 198(ในตลาดสดเมืองสรวง) อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด - 0890251964 -
ร้านอ้อดฟาร์มาซี 86/13 ต.บึงโขงหลง อ.บึงโขงหลง บึงกาฬ - 0852185466 -
ร้านสมหมายเภสัช 1741/29 ถ.ยุวพัฒนา อ.เมือง จ.สกลนคร สกลนคร - 045715345 -
ร้านโกสุมฟาร์มาซี 41/1 ถ.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม มหาสารคาม - 043761179 -
ร้านเฮียบฮวดเภสัช 491 ต.หนองสองห้อง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น ขอนแก่น - 043491002 -
คุณ สมปอง แจ่มใส เลขที่ 60 หมู่ที่ 5 ถนนชัยศิริ ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31140 บุรีรัมย์ - 0862608924 -
บริษัท จอยแอนด์คอยน์ คอร์ปอเรชั่นจำกัด สาขาหนองคาย 205 ม.6 ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย หนองคาย - 0911377099 -
ห้งสรรพสินค้า คลังพลาซ่า ถ.จอมสุรางค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา นครราชสีมา - 0911377099 -
ร้านตะวันทองมังสวิรัติ 71/1 ถ.อำมาตย์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น(ใกล้ตะวันแดง) ขอนแก่น - 0982769525 -
ร้านขายยาอนุพลเภสัช เลขที่70/66 (ในตลาดพรเพ็ชร) อ.เมือง จ.มุกดาหาร มุกดาหาร - 0867671496 -
ร้านกระแตน้อยเฮลตี้ 79/5 ถ.ชยางกูร ข. (ทางขึ้นศาลเจ้าแม่สองนาง) อ.เมือง จ.มุกดาหาร มุกดาหาร - 0942692426 -
ร้านณิชาภัทรเภสัช เลขที่34 ถ.กันทรลักษ์-อุบล (ติดตลาดแม่กิมเตียง) อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี อุบลราชธานี - 0897195260 -
ร้านสันติสุขฟาร์มาซี เลขที่ 372 ถ.ศรีสะเกษ ต.เมืองเหนือ อ.เมือง ศรีสะเกษ - 0815652556 -
ร้านบ้านขนมโสมนัส 57/3 ถ.โชคชัย-เดชอุดม ต.ถนนหัก อ.นางรอง บุรีรัมย์ - 0846053213 -
ร้านแจ่มจันทร์บิ้วตี้ ในห้างบิ๊กซี(ตรงข้ามร้านซีเอ็ดบุ๊ค) อ.เมือง จ.มหาสารคาม มหาสารคาม - 0961219336 -
ร้านมีชัยเภสัช เลขที่ 32 ม.12(ติดตลาดสดเทศบาล) ต.เจริญศิลป์ อ.เจริญศิลป์ สกลนคร - 0872297882 -
ร้านเกษรเภสัช 129 ม.1 ถ.สัญจรราชกิจ(ตรงข้ามตลาดโต้รุ่ง)ต.กมลาไสย อ.กมลาไสย กาฬสินธุ์ - 043011977 -
ร้านเภสัชรักษ์ยา 252 ม.8 ต.บัวงาม อ.บุญฑริก จ.อุบลราชธานี(ติดร้านชาพะยอม) อุบลราชธานี - 0831247567 -
ร้านยาสองคุณหมอ 195/2 ม.7 ถ.ชัยอาญา ต.กำแพง อ.อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ - 0873630600 -
คุณพรพรรณ แก้วน้ำ ร้านสมุนไพรแม่กอง 159/8 บ้านแพงกลาง ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง นครพนม - 0871779793 -
ร้านยานัษฐิดาเภสัช เลขที่ 6 ม.15 ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด - 0981651993 -
ร้านยาแค็ปซูล เลขที่ 12 ม.2 ถ.มิตรไมตรี ต.อากาศ อ.อากาศอำนวย สกลนคร - 042798286 -
ร้านใบยา เยื้องทางเข้า บขส.สุรินทร์ อ.เมือง สุรินทร์ - 044511249 -
ร้านนครฟาร์มาซี ตรงข้ามโรงพยาบาลนครพนม อ.เมือง นครพนม - 042511776 -
ร้านหนังสือดวงกมล 491/7 ถ.จอมพล ต.ในเมือง อ.เมือง นครราชสีมา - 044256501 -
ร้านสหรวมยา ตรงข้ามโรงพยาบาลสุรินทร์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ โทร 082-6914265 สุรินทร์ - 0826914265 -
ร้านขายยาจักรพงษ์เภสัช ตรงข้าม บขส.อำเภอปราสาท อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ สุรินทร์ - 0892017259 -
ร้านขายยาเรืองยศเภสัช ตรงข้ามศูนย์เงินติดล้อ อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ สุรินทร์ - 0917932345 -
ร้าน ส.สิริโอสถ 1 เลขที่180 (ในตลาดสดเทศบาล) อ.เมือง จ.สุรินทร์ สุรินทร์ - 0624245639 -
ร้านสุรินทร์เคมีภัณฑ์ อยู่ตรงข้ามศูนย์ทีโอที อ.เมือง จ.สุรินทร์ สุรินทร์ - 0899495694 -
ร้านขายยาสุวรรณเภสัช เลขที่ 7 หมู่ 6 (ตรงข้ามตลาดสดเทศบาลปะคำ) อ.ประคำ จ.บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ - 0899143845 -
ร้านบ้านลุงหนวด เลขที่519/1(ตึก3ชั้นติด บขส.พุทไธสง) อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ - 0610378794 -
ร้านบ้านสุขภาพ (ติดบิ๊กซีอำนาจเจริญ) อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ - 0811203710 -
ร้านพันธกานต์เภสัช ในตลาดคลองถม ติด บขส.พนา อ.พนา จ.อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ - 0895804096 -
บริษัท จอยแอนด์คอยน์ คอร์ปอร์เรชั่นจำกัด สาขาอำนาจเจริญ ตรงข้ามศูนย์ราชการ ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ - 0896280576 -
ร้านไพศาลฟาร์มาซี เลขที่ 156-157 ถ.ขุขันธ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ - 045612632 -
ร้านนามเกษโอสถ เลขทีี่ 45 ม.1 ต.พยุห์ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ - 0887071480 -
ร้านใจดีจัง (สาขาหนองคาย) ถ.มีชัย ต.ในเมือง จ.หนองคาย หนองคาย - 0817397216 -
ร้านแมรี่แคร์ ในห้างอัศวรรณ 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย หนองคาย - 0931496592 -
ร้านเหรียญทองเภสัช หน้าตลาดวัดธาตุ อ.เมือง จ.หนองคาย หนองคาย - 0850138389 -
ร้านเหรียญทองโอสถ ใกล้ตลาดสด อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย หนองคาย - 042431277 -
ร้านบ้านธรรมะชาติ 456 ถนนมิตรภาพ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130 นครราชสีมา - 0828699099 -
คุณสุมาลี ทองน้อย 150 ม.2 ต.ทับไฮ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย หนองคาย - 0927573505 -
ร้านบุญญาฟาร์มา ในปั้ม ปตท.แยกวิทยาลัยเทคนิค อ.เมือง จ.ยโสธร ยโสธร - 0918280878 -
ร้านรวมยาเภสัชกร ตรงข้ามโรงพยาบาลคำเขื่อนแก้ว อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร ยโสธร - 0951571876 -
ร้านราชาฟาร์มาซี 298 ม. 4 ต.ขุหลุ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี อุบลราชธานี - 0864501824 -
ร้านเรือนยา 50/7 ต.พิบูล อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี อุบลราชธานี - 0831005931 -
ร้านธานีเภสัช 10 ม.1 ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ - 0981800178 -
ร้านจันเจริญเภสัช 283/2 ม.14 ต.เมืองคง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ - 0875039160 -
ร้านปรางค์กู่เภสัช 84/31 ม.1 ต.พิมาย อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ - 0837409166 -
ร้านกิตติชัยเภสัช เลขที่1/2 ม.12 ต.สิ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ - 0625393517 -
ร้านหมอยาแคนดง เลขที่1/1 ม.1 ต.แคนดง อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ - 0848249181 -
ร้านทศพรเภสัช 401/11 ม.1 ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ - 044684084 -
ร้านยาสองเภสัชกร เลขที่ 401-402 ม.1 ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ - 0899329614 -
ร้านคลังยา เลขทีึ่ 151 ม.6 ต.สระแก้ว อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ - 0823558617 -
ร้านทองใบฟาร์มาซี เลขที่ 191 ม.2 ต.โนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ - 044606065 -
ร้าน ศ.วีระเวช เลขที่10/9 ม.1 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ - 0899257312 -
ร้านยาเภสัชกร เลขที่132 ม.1 ต.รัตนบุรี อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ สุรินทร์ - 0818778070 -
ร้านท่าตูมฟาร์มาซี 159 ม.7 ต.ท่าตูม อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ สุรินทร์ - 044591038 -
คุณวรรณรัตน์ มุ่งอิงกลาง 272/22 (ฝ่ายเภสัชกรรมโรงพยาบาลสำโรงทาบ) ม.1 ต.หนองไผ่ล้อม อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ สุรินทร์ - 0918280878 -
ร้านยาวรรณกร 52 ม.10 ต.สระนกแก้ว อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด - 0933256355 -
ร้านคณิตตาเภสัช 356 ม.14 ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร ยโสธร - 0868702435 -
ร้านจิรายุเภสัช 57 ม.1(ตรงข้ามตลาดเทศบาล) ต.หยาดฟ้า อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร ยโสธร - 0815476322 -
ร้านกวีกิจ 44/9 ถ.พรหมแสง อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี อุบลราชธานี - 045441032 -
ร้านแก่งขามนานาภัณฑ์ เลขที่99/9 อ.แก้งสนามนาง นครราชสีมา - 044399200 -
ร้านขายยาวัชระเภสัช 146/16(หน้าตลาดเทศบาล)ถ.สุนทรเทพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ - 044611781 -
ร้านสมุนไพรหนองสรวง 393/3 ม.1 ต.หนองสรวง อ.ขามทะเลสอ นครราชสีมา - 0849188794 -
ร้านอมรโชคเภสัช 49/1 ม.1 ต.สร้างคอม อ.สร้างคอม(ตรงข้ามธนาคาร ธกส.) อุดรธานี - 042276198 -
ร้านบ้านหมอยา 271/4 ม.10 ต.ยางสีสุราช อ.ยางสีสุราช(ตรงข้ามตลาดนัด) มหาสารคาม - 0980970878 -
ร้าน ก.เจริญทรัพย์ 156 ม.3 ต.แกดำ อ.แกดำ (ติดไปรษณีย์แกดำ) มหาสารคาม - 0862192235 -
ร้านศาลายา เลขที่680 ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง อุบลราชธานี - 0807299954 -
ร้านบ้านพอเพียง เลขที่ 571 ถ.สุขเกษม ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง สกลนคร - 0867863942 -
ร้านธรรมพรเภสัช เลขที่ 1/35 ถ.ทุ่งศรีเมือง อ.เมือง กาฬสินธุ์ - 0896222519 -
ร้านคุณน้องซุปเปอร์มาร์เก็ต เลขที่151 ม.11 ถ.สืบสิริ ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย นครราชสีมา - 044441892 -
ร้านแม่เนื่อง(ของฝากโอท็อป) เลขที่100 ถ.ถีนานนท์ ใกล้ปั้ม ปตท.)ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด กาฬสินธุ์ - 0944699414 -
คุณปัทมนันท์ กันทา ในโลตัส1 โคราช(ตรงข้ามร้านเคเอฟซี) ถ.มิตรภาพ อ.เมือง นครราชสีมา - 0635924663 -
ที่ทำการไปรษณีย์กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ - 043811143 -
ที่ทำการไปรษณีกุฉินารายณ์ อ.กุฉินานายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 46110 กาฬสินธุ์ - 043851121 -
ที่ทำการไปรษณีย์ยางตลาด ถ.ถีนานนท์ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 46120 กาฬสินธุ์ - 043891385 -
ที่ทำการไปรษณีย์ห้วยผึ้ง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ 46240 กาฬสินธุ์ - 043869040 -
ที่ทำการไปรษณีย์นามน อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230 กาฬสินธุ์ - 043867044 -
ร้านเรือนไท ถ.อนรรฆนนาค อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ - 0880708963 -
ที่ทำการไปรษณีย์หนองกรุงศรี อ.หนองกรุงศรี จ.กาฬสินธุ์ 46220 กาฬสินธุ์ - 043881084 -
ร้านน้ำพองเภสัช 2 เลขที่385 ม.1 ถ.ผดุงพานิช ต.หนองกุง อ.น้ำพอง(ติดโลตัสเอ็กเพรส) ขอนแก่น - 0879342016 -
ร้านคลีนิคหมอยา สาขาบึงเนียม และดอนหัน เลขที่309 ม.1 บ้านบึงเนียม ต.บึงเนียม อ.เมือง ขอนแก่น - 0896217799 -
บ้านสมุนไพร เดอะมอลล์โคราช ชั้นใต้ดิน The Mall นครราชสีมา อ.เมือง จ.นครราชสีมา นครราชสีมา - 0894257477 -
ร้านเมืองทองเภสัช (ติดธนาคารกสิกรไทย สาขาตลาดเมืองทอง) เลขที่ 77/88 ถ.นิตโย ต.หมากแข้ง อ.เมือง อุดรธานี - 0828422511 -
ร้านยิ่งอันเภสัช 114 ถ.ราชนิกูล (ติดธนาคารกรุงศรีอยุธยา)อ.บ้านไผ่ ขอนแก่น - 043272567 -
ร้านเต็กกวงฟาร์มาซี ตรงข้ามโรงพยาบาลบ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ขอนแก่น - 043272646 -
ร้านเพิ่มผลอลูมิเนี่ยม(อาหารเสริม) คุณลำไย ไกรวงศ์ เลขที่ 5 ม.15 ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม มหาสารคาม - 0903578171 -
ร้านธานทิพย์เภสัช อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม มหาสารคาม - 043789122 -
ดีเจยุพาพร สถานีวิทยุสไมล์เรดิโอ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม (แยกไฟแดงติดสถานีตำรวจบรบือ) มหาสารคาม - 043991063 -
ที่ทำการไปรษณีย์บึงกาฬ ใกล้ศาลเจ้าแม่สองนาง อ.เมือง จ.บึงกาฬ บึงกาฬ - 042941224 -
ร้านถวิลเภสัช เลขที่120 ม.11 ต.ศรีวิไล อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ บึงกาฬ - 0945298201 -
ร้านตำรับไทย สาขา ท็อปส์ เซ็นทรัล อุดรธานี 277/3 ถ.ประจักษ์ศิลปาคม ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000 อุดรธานี - 042921429 www.tumrubthai.com
ร้านตำรับไทย สาขา ท็อปส์ โคราช 1485/7 ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 นครราชสีมา - 044214149 www.tumrubthai.com
ร้านตำรับไทย สาขา เซ็นทรัล ขอนแก่น ห้อง G-10 ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น 99, 99/1 ถนนศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000 ขอนแก่น - 043288238 www.tumrubthai.com
ร้านตำรับไทย สาขา เซ็นทรัล โคราช 990,998 ห้อง G08 ถนนมิตรภาพ-หนองคาย ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 นครราชสีมา - 044229378 www.tumrubthai.com
ร้านตำรับไทย สาขา โลตัส ขอนแก่น 356 หมู่ 3 ต.เมืองเก่า อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000 ขอนแก่น - 043472505 www.tumrubthai.com
ภัคจีรา พรหมดี เลขที่ 350/66 ถนนคลังอาวุธ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 อุบลราชธานี - 0872392266 -
1