ทีมเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดที่ดูแลแต่ละพื้นที่


ธีระพันธ์ เสยกระโทก

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด-กรุงเทพมหานคร

Line ID : pom3081
Tel : 091-137-7097


ธงชัย พินิจชัย

ฝ่ายการตลาด-ภาคอีสาน

Line ID : thongkorat
Tel : 091-137-7099


สุรเดช กำธร

ฝ่ายการตลาด-ภาคกลาง/ภาคตะวันตก

Line ID : 0849622941
Tel : 084-962-2941


ปัญญา พาดทองหลา

ฝ่ายการตลาด-ภาคเหนือ/ภาคตะวันออก

Line ID : panyakm
Tel : 091-137-7098


นพดล พินิจชัย

ฝ่ายการตลาด-ภาคใต้

Line ID : dumme1234
Tel : 094-469-1249


ตัวแทนภาคอีสาน


ชื่อตัวแทน ที่อยู่ จังหวัด อีเมล์ เบอร์โทร เว็บไซต์ รูป
คุณ กัญจน์กุลฉัตร ธรรมธารีย์ เลขที่ 96/2-6 ถนน สำราษราษฎร์ ตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160 นครราชสีมา - 0945061454 -
คุณ พจศกร ธูปกลาง เลขที่ 143/2 ถนน ศรีธานี ตำบลโนนสูง อำเถอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา นครราชสีมา - 0810629976 -
ร้านพีรเวชเภสัช เลขที่ 18/4142 หมู่ 11 ตำบลเสิงสาง อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา นครราชสีมา - 044447212 -
ร้านรักษ์สุขภาพ (ครบุรี) เลขที่ 988 หมู่ 4 ตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา นครราชสีมา - 0878715742 -
ร้านคลังยาเภสัช (ครบุรี) เลขที่ 927 หมู่ 4 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา นครราชสีมา - 0854179254 -
ร้านกิตติโอสถ เลขที่ 54 หมู่ 1 ถนน ประชาชื่น อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา นครราชสีมา - 044391080 -
ร้านเงินแท้เภสัช เลขที่ 20 หมู่ 19 ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา นครราชสีมา - 0885820895 -
คุณ นัฐวิโรจน์ (ร้านขายยาอู๊ดเภสัช) เลขที่ 100 หมู่ 2 ตำบลด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา นครราชสีมา - 0815443334 -
ร้านสงวนชัยเภสัช เลขที่ 452 หมู่ 1 ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวันครราชสีมา นครราชสีมา - 0818501289 -
ร้านบ้านคุณแม่ เลขที่ 646 หมู่ 3 ตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา นครราชสีมา - 0956205666 -
บริษัท นครราชสีมา โอท็อปอินเตอร์เทรดเดอร์ จำกัด เลขที่ 64 หมู่ 1 ตำบลธงชัยเหนือ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา นครราชสีมา - 0626854149 -
ศูนย์ของฝากเจ้เค็ง เลขที่ 193 ถนนเทศบาล 26 อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา นครราชสีมา - 0626854149 -
ห้างหุ้นส่วนจำกัด 7 ก้าว เลขที่ 175/1 ถนนพิบูลละเอียด ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 นครราชสีมา - 044275687 -
ร้านรุ่งโรจน์เภสัช (อ.โชคชัย) เลขที่ 52-55 ถนนโชคชัย - ครบุรี อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา นครราชสีมา - 0852010034 -
ร้าน ส.ขายยา (สมหมาย คมเจษฎ์) เลขที่ 167/14 ตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา นครราชสีมา - 0910201787 -
ร้านธามชารโอสถ เลขที่ 297/10 ถนน มิตรภาพ 15 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 นครราชสีมา - 0850970898 -
ร้านจิปาถะ เลขที่ 103/7 หมู่ 11 ตำบลสีคิ้ว อำสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา นครราชสีมา - 0884752940 -
ร้านบุหลันเบเกอรี่ เลขที่ 308 หมู่ 1 บ้านขามสะเเกเสง ตำบลขามสะเเกเเสง อำเภอขามขามสะเเกเเสง จังหวัดนครราชสีมา นครราชสีมา - 0903656682 -
ร้านยาพัฒน์เภสัชกร เลขที่ 599 หมู่ 14 ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา นครราชสีมา - 084387715
ร้านยาบ้านแพน เลขที่ 198/4 หมู่ 3 ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา นครราชสีมา - 0834467518 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10