คุณ กนกวรรณ ผาสุข

ที่อยู่

เลขที่ 149/21 หมู่ 10 หมู่บ้านเมืองประชา ซอย 21 ถนน กรุงเทพ - ปทุมธานี ตำบลบางคูวัด อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000

เบอร์โทร

0812075140

อีเมล์

-

เว็บไซต์

-Contact info

บริษัท คริสตัล ไบโอเทคโนโลยี จำกัด
เลขที่ 84/1 ซ.มุขมนตรี 22 ถ.มุขมนตรี
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 089-7228612 / 091-5542288
โทรสาร : 044-213 525

Tracking

Service

แจ้งการชำระเงิน

ตรวจสอบสถานะการสั่งซื้อ

Social Media

Stay Online