เขียนเมื่อ : วันพฤหัสบดี ที่ 3 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2564 | อ่านแล้ว : 1328 ครั้ง

ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์


Product Safety (ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์) การมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพชั้นเลิศจากแหล่งวัตถุดิบที่ยั่งยืนให้กับลูกค้าของเรา เป็นเรื่องที่เราให้ความสำคัญเป็นอันดับหนึ่งเสมอมา คุณภาพและความปลอดภัยอาหารเป็นปัจจัยพื้นฐานของความมั่นคงทางอาหารและสำคัญต่อการดํารงสุขภาวะที่ดีของผู้บริโภค บริษัทจึงให้ความสำคัญสูงสุดต่อคุณภาพและความปลอดภัยอาหารตลอดกระบวนการ ตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบ การวิจัยและพัฒนาการผลิตอาหาร การบรรจุสินค้าและการขนส่ง จนถึงมือผู้บริโภค โดยปราศจากการดัดแปลงหรือมีการปรับเพียงเล็กน้อย

วิจัยพัฒนานวัตกรรมทางผลิตภัณฑ์
เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัยและได้มาตรฐานตลอดทุกขั้นตอน เราดูแลใส่ใจตั้งแต่ระดับเก็บเกี่ยวใบชาจนสู่โรงงาน เพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีการดำเนินการได้ตามมาตรฐานของบริษัทฯ บริษัททุ่มเทในงานวิจัยผลิตภัณฑ์กับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โครงการทุนพัฒนานักวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ภก.ดร. เกรียงศักดิ์ เอื้อมเก็บ ผู้ทำการวิจัยเภสัชกร กิติพจน์ สิริชัยเวชกุล ม.เทคโนโลยีสุรนารี โดยทางบริษัทร่วมทุนวิจัย งบประมาณ 800,000 บาท เผื่อสร้างความมั่นใจทางวิทยาศาสตร์เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ได้ผลงานวิจัยที่รองรับดังนี้
• ลดภาวะไขมันสูงสะสมในร่างกาย คอเลสเตอรอล ไตรกลีเซอไรด์
• ลดการดูดซึมไขมันเข้าสู่กระแสเลือด กลไลการออกฤทธิ์ของชา
• ลดระดับน้ำตาลในเลือดในสัตว์ทดลองและในกลุ่มอาสาสมัคร
• ตรวจวิเคราะห์ไม่พบพิษในชา มีความปลอดภัยสูงมาก โดยมุ่งเน้นความสามารถในการควบคุมคุณภาพความปลอดภัยทุกขั้นตอนตลอดกระบวนการผลิต ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ และเสริมสร้างการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน

การรักษาโรคที่เกี่ยวกับความเสื่อมโทรมของอวัยวะ เริ่มที่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินและหันมาออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ร่างกายนำพลังงานที่เก็บสะสมไว้มาใช้ ปัจจุบันยังไม่มียาตัวใดที่รักษาโรคได้โดยตรง แต่ยังมีทางเลือกในการรักษาด้วยสมุนไพรพื้นบ้าน คือ “ชาพระจันทร์ยิ้ม” ใบชาสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% สามารถรักษาฟื้นฟูอวัยวะภายในให้หายได้จริง ซึ่งเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือในวงการแพทย์อย่างกว้างขวาง เพราะมีงานวิจัยถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัยในอาสาสมัครจริง โดยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์ที่เผยแพร่เกี่ยวกับงานวิจัยยาและสารสกัดจากธรรมชาติระดับโลก