เขียนเมื่อ : วันอังคาร ที่ 18 เดือน เมษายน พ.ศ.2560 | อ่านแล้ว : 7120 ครั้ง

“ชาเขียว” มีดีอะไร ชาที่ใครก็ดื่ม


ชามีหลายชนิดประมาณได้มากกว่า 300 ชนิด แต่สายพันธุ์ชาที่มีการนำมาผลิตเพื่อการค้าส่วนใหญ่มีเพียง 2 สายพันธุ์ คือ กลุ่มชาพันธุ์อัสสัม Assam Tea ซึ่งในเมืองไทยมีชื่อเรียกอีกหลายชื่อ ได้แก่ ชาพื้นเมือง ชาป่าหรือชาเมี่ยง ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มชาพันธุ์จีน Chinese Tea สายพันธุ์ที่ถือกำเนิดจากประเทศไต้หวันและจีน
การใช้ประโยชน์จากใบชามิได้มีเพียงวิธีการหมักเท่านั้น ภูมิปัญญาพื้นบ้านของไทย รู้จักใช้ประโยชน์จากใบชาในฐานะพืชสมุนไพรที่มีสรรพคุณทางยามานานแล้ว โดยนำใบชาพันธุ์อัสสัมมาทำเป็นยาสมุนไพรชนิดน้ำที่ไม่ผ่านกระบวนการหมัก จึงคงคุณค่าของใบชาได้มากกว่า สามารถรักษาโรคที่เกี่ยวข้องกับความเสื่อมอวัยวะภายในได้หลายโรค

บจก.คริสตัล ไบโอเทคโนโลยี คัดสรรใบชาสายพันธุ์อัสสัมแท้ 100% เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ สมุนไพรไทยพื้นบ้านโบราณ ไม่ใช้สารเคมีและยาฆ่าแมลงใดๆ จึงทำให้ไม่มีสารตกค้าง ผ่านขบวนการผลิตในโรงงานที่ได้มาตรฐานการผลิต GMP เพื่อนำเสนอให้เข้ากับวิถีชีวิตของคนในยุคปัจจุบัน ทำให้สะดวกขึ้นแต่ยังคงคุณค่าของตัวยาอย่างครบถ้วน โดยไม่ผ่านกระบวนการหมักแบบชาทั่วไป ทำให้ได้ชาที่มีกลิ่นหอม รสชาติกลมกล่อม ดื่มง่ายไม่ฝาดเฝื่อน โดยให้ชื่อผลิตภัณฑ์ชาสมุนไพรว่า “พระจันทร์ยิ้ม หรือ Earth Shine”
สรรพคุณ ชาสมุนไพร : เป็นยาอายุวัฒนะช่วยให้ชีวิตยืนยาวมาตั้งแต่สมัยโบราณ ปรับสมดุลระบบขับถ่ายให้เป็นปกติ ล้างสารพิษที่สะสมในร่างกาย ซึ่งถ้าจำนวนของเสียในเลือดน้อยหรือปราศจากภาวะโลหิตเป็นพิษ เพื่อการมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงปราศจากโรคภัย สิ่งแรกที่จำเป็นต้องทำคือ การกำจัดของเสียที่สะสมในร่างกายให้หมดไป เมื่อสารพิษที่สะสมอยู่ในเลือดและเนื้อเยื่อของร่างกายถูกกำจัดออกไป ความเสื่อมโทรมและโรคก็หายไป