เขียนเมื่อ : วันเสาร์ ที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561 | อ่านแล้ว : 167 ครั้ง


อาการท้องเสียห้ามกินยาหยุดถ่ายเด็ดขาด เสี่ยงอาการรุนแรงขึ้น


นายแพทย์วิศิษฎ์ ตั้งนภากร อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า สำหรับสาเหตุโรคท้องเสีย เกิดมาจากการรับประทานอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่สะอาด ไม่ล้างมือให้สะอาดก่อนการเตรียมหรือปรุงอาหาร ก่อนรับประทานอาหารและภาชนะใส่อาหารหรือมีเชื้อโรคปะปน อาการสำคัญของโรคนี้คือ ถ่ายอุจจาระเหลวมากกว่า 3 ครั้งต่อวัน หรือถ่ายเป็นน้ำหรือถ่ายเป็นมูกปนเลือด อาจมีอาการคลื่นไส้ อาเจียนร่วมด้วย โดยอาการอาจมีเพียงเล็กน้อยไปจนถึงขั้นรุนแรง ซึ่งโรคนี้จะมีผลทำให้ร่างกายขาดน้ำและเกลือแร่จำนวนมาก ทำให้เกิดภาวะขาดน้ำอ่อนเพลียจนทำให้ช็อกหมดสติถึงแก่ชีวิตได้ โดยเฉพาะในเด็กเล็กและผู้สูงอายุ
เรื่องที่ต้องระมัดระวัง คือ เมื่อเกิดท้องเสียแล้วไม่ควรซื้อ ยาหยุดถ่ายมากิน เนื่องจากยาหยุดถ่ายจะทำให้ลำไส้หยุดบีบตัวและเก็บกักเชื้อโรคที่เป็นต้นเหตุไว้ในลำไส้นานขึ้น ส่งผลให้ร่างกายกำจัดเชื้อโรคได้ช้าลง และเป็นผลเสียทำให้ท้องอืด ปวดแน่นท้องมากขึ้นและอาจทำให้อาการรุนแรงขึ้นได้

การดูแลที่ถูกต้อง
1.ให้รับประทานอาหารอ่อนย่อยง่าย เช่น ข้าวต้ม โจ๊กหรือน้ำข้าว เพื่อป้องกันการขาดสารอาหาร
2.ดื่มสารละลายเกลือแร่ (Oral rehydration salts, ORS) เพื่อป้องกันอาการขาดน้ำและเกลือแร่ที่เสียไปจากการท้องเสีย
ซึ่งวิธีการรับประทานเกลือแร่ที่ถูกต้อง คือ จิบในปริมาณน้อยๆ แต่จิบบ่อยและดื่มให้หมดภายใน 24 ชั่วโมง หากอาการยังไม่ดีขึ้นและรู้สึกอ่อนเพลียมาก หน้ามืดหรือวิงเวียนเวลาเปลี่ยนท่าทางจากนั่งเป็นยืน ตาลึกบุ๋ม ปัสสาวะไม่ออกหรือปัสสาวะลดลง ปากแห้ง กระหายน้ำบ่อยและมากควรไปพบแพทย์ขอบคุณข้อมูลจาก : กลุ่มประชาสัมพันธ์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ