เขียนเมื่อ : วันอังคาร ที่ 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561 | อ่านแล้ว : 363 ครั้ง

เทศกาลกินเจ 2561 วันที่ 9-17 ตุลาคม


หลายคนมักสงสัยว่า กินเจเพื่ออะไร? สำหรับการกินเจนั้นในมุมของผู้ถือศีลกินเจนั้นมนุษย์สามารถอยู่ได้ด้วยอาหารที่ทำจากพืชและผักก็สามารถมีชีวิตอยู่ได้ โดยไม่เบียดเบียนชีวิตผู้อื่น กล่าวคือ การรับประทานสิ่งใดก็ตามที่ทำลายสุขภาพร่างกายของตนให้ทรุดโทรม คือ การเบียดเบียนตนเอง

จุดประสงค์ของการกินเจ
1. กินเพื่อสุขภาพ อาหารเจเป็นอาหารชีวิจิตอาหารที่ปลอดจากสารพิษและสารเคมีต่างๆ มีวิธีการปลูกโดยธรรมชาติจัดเป็นอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย เมื่อรับประทานติดต่อกันอย่างสม่ำเสมอจะทำให้ร่างกายเกิดการปรับตัวให้อยู่ในสภาวะสมดุลสุขภาพแข็งแรง อายุยืนยาว
2. กินด้วยจิตเมตตา ปัจจุบันอาหารที่เราบริโภคอยู่ในทุกวัน ส่วนใหญ่ประกอบด้วยเลือดเนื้อของสัตว์ สำหรับผู้ที่มีจิตใจสะอาดมีเมตตานั้นจะมองเห็นว่าสัตว์ก็มีความรักตัวกลัวตายเหมือนกับเรา ดังนั้นการมีคุณธรรมและมีจิตสำนึกอันดีงามย่อมไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน
3. กินเพื่อละเว้นกรรม การกินซึ่งอาศัยการฆ่าเพื่อเอาเลือดเนื้อผู้อื่นมาเป็นของเราเป็นการสร้างกรรม แม้ว่าจะไม่ได้เป็นผู้ลงมือฆ่าเองก็ตาม การซื้อจากผู้อื่นก็เหมือนกับการจ้างฆ่า เมื่อคนเหล่านี้ทราบถึงกรงกรรมกรงเวียนจึงหยุดการกินเนื้อสัตว์ละเว้นบาป

คำว่า เจ คืออะไร
เจ มีความหมายว่า อุโบสถ ดังนั้นการกินเจคือการรับประทานอาหารก่อนเที่ยงวัน เหมือนกับชาวพุทธที่ถืออุโบสถศีลหรือรักษาศีล 8 โดยไม่รับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันเนื่องจากการถืออุโบสถศีลของชาวพุทธนิกายมหายานที่ไม่กินเนื้อสัตว์ จึงนิยมนำการไม่กินเนื้อสัตว์ไปรวมกันเข้ากับคำว่ากินเจ กลายเป็นการถือศีลกินเจ ดังนั้นคนกินเจมิใช่เพียงแต่ไม่กินเนื้อสัตว์แต่ต้องดำรงตนอยู่ในศีลธรรมอีกด้วย

กินเจห้ามกินอะไรบ้าง นอกจากการไม่กินเนื้อสัตว์แล้วยังมีข้อห้ามอะไรบ้าง
1. ผักที่มีกลิ่นฉุน อาหารเจจะไม่ปรุงด้วยผักที่มีกลิ่นฉุน เช่นกระเทียมหรือหอมทุกชนิด รวมถึงกุยช่ายและผักชีที่สำคัญคือเครื่องปรุงหรือเครื่องเทศที่มีรสเผ็ดร้อนจะไม่ผสมลงไปในอาหาร
2. นม เนย น้ำมัน และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
3. ห้ามกินไข่ เนื่องจากหลักของการกินเจนั้นคือห้ามเบียดเบียนชีวิตผู้อื่นขอบคุณข้อมูลจาก : ไทยรัฐ