เขียนเมื่อ : วันจันทร์ ที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2560 | อ่านแล้ว : 286 ครั้ง


ป้องกันอย่างไร ไม่ให้เสี่ยงต่อการล้ม


สิ่งที่หน้ากลัวที่สุดของผู้สูงอายุคือการหกล้ม เพราะผู้สูงอายุนั้นไม่ได้มีร่างกายที่แข็งแรงเหมือนเช่นคนหนุ่มสาว ทำให้เมื่อได้รับการบาดเจ็บแล้วจะหายยากกว่า หรือได้รับบาดเจ็บที่รุนแรงกว่า ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างมากที่จะต้องระวังไม่ให้ล้มโดยเด็ดขาด และผู้สูงอายุสามารถใช้วิธีเหล่านี้เป็นวิธีเบื้องต้นที่จะป้องกันการล้ม

1. เลือกรองเท้าที่เหมาะสม
- ควรเลือกที่รูปร่างเข้ากับเท้า วัสดุมีความยืดหยุ่นระบายอากาศได้ดี เช่นหนังหรือผ้า
- เป็นชนิดหุ้มส้นหรือรัดส้นเพื่อกันเลื่อนหลุด และปรับขนาดตามเท้าได้ เช่น เป็นเชือกผูก หรือแถบยึด
- ส้นเตี้ย เพราะจะทำให้การเดินมีความมั่นคง ข้อเท้าไม่พลิกง่าย

2. ใช้ไม้เท้าในการช่วยเดิน
โดยอุปกรร์ช่วยเดินมีอยู่ด้วยกันหลายประเภท เช่น ไม้เท้า โครงเหล็กช่วยเดิน และไม้ค้ำยัน

3 การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ และเพิ่มความสามารถในการทรงตัว อย่างไรก็ตามผู้สูงอายุแต่ละคนมีความแตกต่างทางด้านร่างกาย ควรเลือกการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับตนเอง ผู้มีโรคประจำตัวควรปรึกษาแพทย์ก่อนออกกำลังกาย