เขียนเมื่อ : วันศุกร์ ที่ 18 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 | อ่านแล้ว : 897 ครั้ง

มะระขี้นก-ฝังเข็ม ทางเลือกเพื่อการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวาน


  โรคเบาหวาน เป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง แต่ว่าก่อให้เกิดปัญหาทางสาธารณสุขทั่วโลก สำหรับประเทศไทย จากข้อมูล Health Data Center : HDC ของกระทรวงสาธารณสุข พบว่า อัตราผู้ป่วยด้วยโรคเบาหวานรายใหม่ในปี 2564 เท่ากับ 486.21 ต่อแสนประชากร ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 16.02 ต่อแสนประชากร และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ โดยจะพบมากในกลุ่มผู้สูงอายุ ซึ่งจากงานวิจัยพบว่า ศาสตร์การแพทย์แผนไทย และ การแพทย์แผนจีน สามารถดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคเบาหวานได้

  โรคเบาหวานคืออะไร

  โรคเบาหวาน เกิดจากความบกพร่องของตับอ่อน และฮอร์โมนอินซูลินในร่างกาย จนร่างกายจะไม่สามารถนำน้ำตาลไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้น

  อาการของโรคเบาหวาน

  สามารถสังเกตได้ด้วยตัวเอง เช่น ปัสสาวะบ่อยในตอนกลางคืน หิวบ่อย มีอาการชาปลายมือ ปลายเท้า บาดแผลหายช้า หากเกิดภาวะแทรกซ้อน อาจส่งผลให้จอประสาทตาเสื่อม เกิดแผลกดทับติดเชื้อได้ง่าย โดยเฉพาะติดเชื้อราและเชื้อแบคทีเรีย ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของความพิการตามมา

  “ศาสตร์แพทย์แผนไทย” กับการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยโรคเบาหวาน เน้นใช้พืชผักสมุนไพรพื้นบ้านที่มีฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดมาปรุงเป็นอาหาร คือ

  มะระขี้นก

  มีสาร charantin สามารถลดระดับน้ำตาลในเลือด โดยกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินจากตับอ่อน และเสริมการเผาผลาญน้ำตาลในเลือด

เมนูแนะนำ : ต้มจืดมะระขี้นก ยำมะระขี้นก มะระขี้นกผัดไข่ แกงเผ็ดมะระขี้นก มะระขี้นกลวกจิ้มน้ำพริก
เครื่องดื่มแนะนำ : มะระขี้นกปั่น
ข้อควรระวัง : ไม่นำผลมะระขี้นกสุกมารับประทาน เพราะจะทำให้เกิดอาการคลื่นไส้อาเจียน และระบบประสาททำงานผิดปกติได้

  นอกจากมะระขี้นกแล้ว ยังมีพืชสมุนไพรพื้นบ้านชนิดอื่นที่มีฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดได้เช่นกัน อาทิ ผักเชียงดา, กะเพรา, ชะพลู, ตำลึงเป็นต้น

  “ศาสตร์แพทย์แผนจีน” กับการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยโรคเบาหวาน เน้นการปรับสมดุลของร่างกายเป็นหลัก เพื่อให้อวัยวะภายในทำงานปกติ เกิดสมดุลและสามารถสร้างอินซูลินได้มากขึ้น ซึ่งทำให้สามารถลดยาเบาหวานทางแพทย์แผนปัจจุบันลงได้ ซึ่งสามารถทำได้ทั้งยาสมุนไพรจีน การฝังเข็ม การนวดแบบจีน (ทุยหนา)

  นอกจากนี้ ศาสตร์การแพทย์แผนจีนยังชี้ให้เห็นว่า การออกกำลังกายเป็นหนึ่งในการป้องกันและรักษาโรคเบาหวานที่มีประสิทธิภาพดังนั้น ผู้ป่วยโรคเบาหวานควรออกกำลังกายเป็นประจำและอย่างเหมาะสม เช่น เดินเร็ว ไทเก็ก ว่ายน้ำ เป็นต้นขอบคุณข้อมูลและภาพจาก : กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก