ภาพกิจกรรม

บริจาคชาพระจันทร์ยิ้มเพื่อการกุศล ณ ศูนย์สุขภาพชุมชนหลักร้อย