ภาพกิจกรรม

บริจาคชาพระจันทร์ยิ้มเพื่อการกุศล ณ วัดพระบาทน้ำพุ