.

เขียนเมื่อ : วันพฤหัสบดี ที่ 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2560 | อ่านแล้ว : 310 ครั้ง


คุณรังศิชล


คุณรังศิชล มีโรคประจำความดันโลหิตสูง โรคไตเป็นมานาน 11 ปี คุณหมอให้ควบคุมอาหารมาโดยตลอด ไตอยู่ในระยะ 3 อยากดื่มชาพระจันทร์ยิ้มให้การทำงานของไตดีขึ้น สุขภาพไตดีขึ้น หลังจากดื่มชารู้สึกสุขภาพดีขึ้น ค่าของไตดีขึ้น เพราะตอนนั้นดื่มชาพระจันทร์ยิ้มเป็นประจำและควบคุมการกินผลไม้ การทานอาหาร